ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

عوامل مؤثر برصدور گواهینامه ایزو ISO

امروزه باپیشرفت روز افزون علم،صنعت و‌ تکنولوژی سازمان‌ها و شرکتها و‌ مجموعه‌های فعال درهرکسب و کاری بایدبرای پیشرفت و توسعه و جانماندن ازدیگر رقبا قوانین و دستورالعمل‌های جهانی رادر سطح مجموعه و‌فرآیندهایشان اعمال کنند. یکی ازمهم‌ترین قوانین و الزامات جهانی که‌در تمام جهان مطرح است و مورد استقبال قرار گرفته است استانداردهای تدوین شده ازسوی سازمان بین المللی استاندارد بنام ایزو ISO می‌باشد. International Organizations for Standardiztion سازمان بین‌المللی استاندارد باانتشار بیشتراز ۲۴۰۰۰ استاندارد و دستورالعمل شامل کلیه مشاغل و حرفه‌ها فعالیت می‌کند.

شرایط و مراحل گرفتن گواهینامه ایزو گواهی ISO برای همه سازمان‌ها و شرکت‌ها یکسان است ولی باتوجه به‌یکسری عوامل داخلی و خارجی زمان اخذ گواهینامه ایزو ، هزینه اخذ گواهینامه ایزو و میزان اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو متفاوت می‌شود. عوامل داخلی مرتبط بامیزان آگاهی و اطلاعات مدیران و مسئولان سازمان متقاضی گواهینامه ایزو ، اهداف و چشم اندازها و نیازهای سازمان ، میزان حجم و تعداد فرآیندهای شرکت متقاضی گواهینامه ایزو ، تعداد کارکنان درگیر بافرآیندها و فعال درسطح مجموعه ، میزان سطح پیاده سازی استانداردهای ایزو و میزان سطح سخت‌گیری مرجع صدور گواهینامه ایزو و میزان همکاری کارکنان و سطح آگاهی و میزان آموزش‌هایی که‌باید بگیرند و میزان بودجه و مدت زمانی که وقت دارد مدرک ایزو رابه کارفرمایان ارائه دهند، می‌شوند.

بغیراز عوامل درونی مؤثر برروی گواهینامه ایزو یکسری عوامل خارجی و برون سازمانی نیز دردریافت استانداردهای ایزو اثر گذار هستند. عوامل خارجی همچون نوع مراجع صدور گواهینامه ایزو و میزان تعرفه‌ها و قیمت‌های متفاوتی که هربرند دارد و میزان سطح سخت‌گیری مراجع صدور گواهینامه ایزو می باشند.

 

ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO‌ چند مرحله دارد؟

ثبت و صدور گواهینامه ایزو درگرو گذراندن چند مرحله انجام می‌گیرد. هرسازمان و مجموعه‌ای درابتدا باید یکسری مدارک رافراهم سازد. البته مدارک مورد نیاز برای گرفتن گواهینامه ایزو بسیار خاص و پیچیده‌ نیستند. فرم درخواست گواهینامه ایزو و نمونه مستندات گواهینامه ایزو ازجمله ندارم مورد نیاز برای گرفتن گواهینامه ایزو می‌باشند.

 

مدارک مورد نیاز برای گرفتن گواهینامه ایزو راازکجا بگیریم؟

فرم درخواست گواهینامه ایزو Application form رامراکز مشاوره فعال درحوزه صدور گواهینامه ایزو دراختیار متقاضیان قرار می‌دهند. مرکز سیستم کاران فرم ثبت نام گواهینامه ایزو رااز هر روش و راهی که شرایطش برای سازمان متقاضی فراهم است می‌فرستد. مشاور مرکز سیستم کاران فایل WORD فرم ثبت نام گواهینامه ایزو رااز طریق واتساپ، تلگرام و ایمیل و یا حتی بصورت حضوری دراختیار سازمانها و شرکت‌های متقاضی قرار می‌دهد. مشخصات فرم شامل یکسری اطلاعات ازنام مدیر عامل و نام شرکت و نام زمینه فعالیتی که سازمان انجام می‌دهد و بطور کلی شامل یکسری اطلاعات حقوقی و حقیقی می‌باشد.

آیتم‌های فرم بصورت فارسی و انگلیسی نگارش شده‌اند. سازمان متقاضی بعداز تکمیل فرم جهت بازبینی نهایی آن رابه مرکز مشاوره ارجاع می‌دهد و اگر غلط املایی یا مشکلی داشت برطرف می‌کند و قرارداد بین طرفین منعقد می‌گردد. نمونه مستندات گواهینامه ایزو راباید افراد متخصص درحوزه ایزو و افراد باتجربه و تحصیلکرده تهیه نمایند. مراکز و شرکت‌های زیادی هستندکه طراحی نمونه مستندات انواع گواهینامه‌های ایزو راانجام می‌دهند و هزینه‌های متفاوتی ازمشتریان دریافت می‌کنند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باتوجه به سابقه درخشان درحوزه مستند نویسی و همچنین باداشتن کارشناسان و متخصصان مجرب و حرفه‌ای دریک اقدام عام المنفعه و حذف هزینه مستندنویسی برای سازمانها و شرکتها کلیه مستندات انواع استانداردهای ایزو راتهیه کرده و دریک پکیج کامل درقالب فرمت WORD آماده کرده است و بصورت رایگان دراختیار سازمان‌های متقاضی قرار میدهد.

ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟ ارچه مراکزی باید گواهینامه ایزو بگیریم؟ کدام مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام می‌دهند؟ ثبت و صدور گواهینامه ایزو چه‌مراحلی دارد؟ سازمان‌های متقاضی گواهینامه ایزو بعداز برقراری تماس بامراکز مشاوره باراهنماییهای کارشناسان مرکز اهداف سازمان راهم مشخص می‌کند‌. سازمان متقاضی ایزو بامشخص کردن زمینه فعالیت و بامشخص کردن اهداف سازمانش می‌تواند وارد مرحله بعدی یعنی انتخاب نوع گواهینامه ایزو و انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو شود.

سازمان‌ها و شرکت‌ها برای دریافت گواهینامه ایزو چه اهدافی باید داشته باشند؟ سازمان‌ها و مجموعه‌ها باچه اهدافی می‌توانند گواهینامه ایزو رابگیرند؟ صادرات کالا و محصولات و ارائه خدمات به‌کشورهای دیگر ، حضور درمناقصات و تبلیغات گسترده و برندسازی مخصوصاً برای شرکت های جوان و تازه تاسیس و همچنین افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات جهت جلب رضایت و اعتماد مشتری و مصرف کننده و حضور موفق در بازارهای داخلی بازاریابی وسیعتر و کسب مقام و شهرت در میان رقبا از جمله اهدافی هستند که یک سازمان و مجموعه را ترغیب به گرفتن انواع گواهینامه های ایزو می کنند.

انتخاب نوع گواهینامه ایزو مرتبط بازمینه فعالیت مجموعه‌ها انجام می‌شود. البته یکسری گواهینامه‌ها و استانداردهای ایزو هستندکه بصورت عمومی تهیه و تدوین شده‌اند و درتمامی مشاغل و حرفه ‌ها قابلیت استفاده دارند. استانداردهایی که بصورت عمومی تهیه و تدوین شده‌اند تعدادشان بسیار زیاد است اما چند نمونه‌از گواهینام‌های عمومی هستندکه ازمحبوب ترین و پرکاربردترین گواهینامه‌ها بشمار می‌آیند. ایزو ۹۰۰۱ تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و ایزو ۱۴۰۰۱ تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای می‌باشند. گواهینامه IMS‌ تحت عنوان سیستم مدیریت یکپارچه نیز ازجمله گواهینامه‌های عمومی و پرکاربرد مخصوصاً در شرکت های پیمانکاری می‌باشد.

 

گواهینامه IMS چیست؟

اخذ همزمان سه گواهینامه ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 45001 یک سیستم مدیریت یکپارچه درسازمانها و مجموعه‌ها راایجاد می‌کنند. IMS مخفف Integrated Manegment systems است. گواهینامه IMS یک اصطلاح هست و جزء استانداردهای سازمان ایزو نیست. اکثر کارفرمایان ازشرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو مخصوصا شرکت‌های پیمانکاری درخواست می‌کنند.

استانداردهای تدوین شده ازسوی سازمان ایزو بغیراز عمومی به صورت تخصصی نیز تهیه و تدوین شده‌اند. استانداردهای تخصصی بدین معنا هستندکه فقط برای یک نوع حرفه و شغل ایجاد شده‌اند. گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت، نفت و گاز و پتروشیمی ، گواهینامه ایزو ۱۶۹۴۹ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی ، گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت – آموزش ، گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی ، گواهینامه ایزو ۲۰۰۰۰ تحت عنوان سیستم مدیریت خدمات IT و غیره ازجمله گواهینامه‌ها و استانداردهای تخصصی ایزو ISO هستند. جهت کسب اطلاعات بیشتر ازانواع گواهینامه‌های عمومی و تخصصی ایزو می‌توانید وارد سایت رسمی سازمان بین المللی استاندارد به نشانی WWW.ISO.ORG شوید و باانجام ثبت نام و پرداخت هزینه اطلاعات لازم راکسب نمایید و یااینکه وارد سایت رسمی مرکز سیستم کاران شوید و باسرچ انواع گواهینامه‌های ایزو عمومی و تخصصی ایزو بصورت رایگان مطالب و اطلاعات لازم راکسب نمایید.

انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو مرحله بعدی ثبت و صدور گواهینامه ایزو می‌باشد. مراجع صدور گواهینامه ایزو رادر اصطلاح CB می‌نامند. CB ها به دو صورت گواهینامه صادر می‌کنند. سازمان بین‌المللی استاندارد یک نهاد رسمی و معتبر بعنوان نهاد نظارت برعملکرد مراجع صدور گواهینامه ایزو بنام IAF راایجاد نمود. هر کشور یک نماینده بعنوان مرکز اعتبار دهنده بنام AB دارد. هنگامی که یک CB مرجع صدور گواهینامه ایزو تحت نظارت و اعتبار یک AB عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAF فعالیت کند می‌تواند گواهینامه‌های ایزو رابا اعتبار بین المللی و اصل با اعتبار IAF صادر نماید. هنگامی که یک CBمرجع صدور گواهینامه ایزو تحت اعتبار و‌ نظارت یک AB بدون عضویت انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAF فعالیت کند می‌تواند گواهینامه‌های بدون اعتبار IAF صادر می‌کند. بنابراین مراجع صدور گواهینامه ISO بصورت IAF و غیر IAF گواهینامه‌های ایزو راصادر می‌کنند. بنابراین روش ثبت و‌ صدور گواهینامه ایزو باانتخاب نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو متفاوت می‌شود.

 

راه و روش ثبت و صدور گواهینامه ایزو بامراجع IAF

مراجع صدور گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF بعداز طراحی و تهیه نمونه مستندات سازمان متقاضی گواهینامه ایزو راملزم به طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو و مستندات عمومی و تخصصی می‌کنند. مرکز سیستم کاران بعداز ارائه رایگان نمونه مستندات گواهینامه ایزو توسط یک تیم کارشناسی درزمینه پیاده سازی مستندات نیز خدمات و مشاوره‌های رایگان ارائه می‌دهد. مرحله بعدی انجام ممیزی داخلی یا همان ممیزی ابتدایی می‌باشدکه توسط یک کارشناس فعال درمجموعه انجام می‌شود تااگر نواقص و یا عیوبی باقی مانده است باانحام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام شود و مجموعه برای ممیزی نهایی توسط بازرس مرجع صدور گواهینامه ایزو آماده می‌شود. سرممیز مرجع صدور گواهینامه ایزو بعداز بازدید نهایی رأی به صدور گواهینامه ایزو می‌دهد. هنگامی که اخذ و دریافت گواهینامه‌های ایزو رااز طریق مراجع صدور گواهینامه ایزو IAF دار انجام می‌دهید گرفتن مدرک ایزو پایان کار نیست و نگهداری و مراقبت ازسیستم‌های مستقر شده جهت حفظ و نگهداری ازاعتبار مدرک ایزو بسیار مهم می‌باشد. گواهینامه‌های ایزو اعتباری سه ساله دارندکه باید هرسال یک ممیزی مراقبتی برروی آن انجام شود تا ازاعتبار ساقط نشود.

 

راه و روش ثبت و صدور گواهینامه ایزو بامراجع غیر IAF

مراجع صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبار IAF بعداز تهیه نمونه مستندات سازمان متقاضی راملزم به پیاده سازی استانداردهای ایزو نمی‌کنند و متقاضیان می‌توانند بصورت اختیاری پیاده سازی استانداردهای ایزو راانجام دهند و یک ممیزی داخلی درسطح مجموعه انجام دهندد و بدون هیچ‌گونه سخت گیری مدرک ایزو رادریافت کنند.

 

گواهینامه ایزو ISO رایگان کدام است؟

سازمانها و شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو چه ازطرف مراجع صدور گواهینامه ایزو IAF دار و چه ازطرف مراجع صدور گواهینامه ایزو غیر IAF تقاضای گواهینامه ایزو کنند باتوجه بنوع برند مرجع و میزان سطح سخت‌گیری مرجع صدور گواهینامه ایزو و مدت زمان صدور گواهینامه ایزو باید هزینه‌ای راپرداخت کنند. هزینه صدور گواهینامه ایزو ازمراجع IAF دار مسلما بخاطر طراحی و پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو و انجام ممیزی بالا می‌شود و هزینه صدور گواهینامه ایزو ازمراجع غیر IAF ارزان تمام می‌شود. بنابراین اخذ گواهینامه ایزو معتبر رایگان درشرایط عادی ممکن نمی‌باشد البته بغیراز گواهینامه IMS و بایددر مورد این نوع آگهی‌ها مراقب سودجویان و کلاهبرداران باشید و صرفا با دیدن نام رایگان دردام مراکز مشاوره تقلبی نیافتبد . البته شاید بخاطر مناسبت‌های مختلف مذهبی و ملی تخفیفاتی ارائه شود و مرکز سیستم کاران نیز جهت جلب اعتماد و رضایت مشتریان بغیراز اعطای رایگان گواهینامه IMS یکسری ازمدارک و گواهینامه‌های آموزشی رانیز به مشتریان و متقاضیان اعطا می‌کند.