از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

ISO چیست؟

ISO مخفف عبارت International Organisation for Standardiztion بمعنای سازمان بین‌المللی استاندارد است.

سازمان ایزو یک نهاد خصوصی و غیر دولتیست که متشکل از نمایندگان کشورهای جهان می‌باشد. مقر اصلی این نهاد در شهر ژنو سوئیس می‌باشد. هدف از تشکیل سازمان ایزو یکسان سازی و همسو سازی کلیه قوانین و دستورالعمل‌هایی می‌باشد که هر کشوری به تنهایی برای مشاغل و کسب و کارهایش تهیه نموده است. استانداردهای ایزو کلیه مشاغل و حرفه‌ها راپوشش می‌دهند و به صورتی تهیه و تدوین شده‌اند که هم از مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان حمایت می‌کنند. اعضای سازمان ایزو در دو گروه اعضای فعال و اعضای ناظر فعالیت می‌کنند. کلیه قوانین و دستورالعمل‌هایی که مطرح می‌شود باید به تأیید اکثریت آراء برسد تا ثبت و ارائه شود. سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران NACI عضو رسمی و فعال سازمان جهانی استاندارد می‌باشد

 

IAF چیست؟

IAF مخفف عبارت International Accreditation Forum بعمنای انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است.

انجمن اعتبار دهندگان بین المللی بعنوان یک نهاد بسیار معتبر و رسمیست که از طرف سازمان ایزو وظیفه تأیید و بررسی به نهادها و نمایندگان کشورهای مختلف عضو سازمان ایزو را دارد.‌ انجمن IAF درسایت رسمی خود به آدرس www.iaf.nu لیست کاملی ازاسامی نمایندگان معتبر و رسمی منتشر نموده است. برخی از سازمان‌ها و شرکت‌ها به اشتباه فکر می‌کنند که در سایت رسمی سازمان ایزو به آدرس www.iso.org لیست کشورها و نمایندگانشان منتشر شده در صورتی که اشتباه فکر می‌کنند. در سایت رسمی ایزو نام تمامی استانداردهای ایزو به همراه متن کامل استاندارد‌ها و مستنداتشان منتشر شده است.

 

AB چیست؟

AB مخفف عبارت Accerdiation Body نهاد اعتبار دهنده است.

سازمان یا نهاد AB در صورتی که بخواهد بعنوان نماینده معتبر و‌ قانونی کشورش عضو سازمان ایزو باشد باید نامش را در سازمان IAF ثبت نام کند و زیر نظر تأیید و صلاحیت IAF‌ اعتبار دهی شود.‌ هر کشور یک نهاد اعتبار دهنده رسمی و دولتی دارد. NACI نهاد اعتبار دهنده رسمی ایران، DAKKS نهاد اعتبار دهنده رسمی کشور آلمان و UKAS نهاد اعتبار دهنده رسمی کشور انگلستان است.

 

CB چیست؟

CB مخفف عبارت Certification Body مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو است.

مراکز و‌ نمایندگیهایی که وظیفه صدور گواهینامه‌های ایزو را انجام می‌دهند مراجع صدور گواهینامه ایزو نام دارند. تعداد مراجعی که در هر کشور صدور گواهینامه ایزو را انجام می‌دهند بسیار زیاد هستند ولی نوع صدورشان با هم متفاوت می‌باشد. برخی از مراجع گواهینامه ایزو را به صورت معتبر و بین المللی و برخی دیگر به صورت خصوصی و غیر رسمی صادر می‌کنند. بطور کلی از نظر فن ایزو‌ هنگامی که یک CB تحت اعتبار یک AB عضو IAF کار کند تحت عنوان یک مرجع معتبر گواهینامه بین‌المللی و رسمی را صادر می‌کند و هنگامی که یک CB تحت اعتبار AB تحت اعتبار و تأیید IAF فعالیت نکند تحت عنوان CB های غیر IAF یعنی مراجع صادر کننده ایزو غیر IAF گواهی ایزو غیر IAF صادر می کند که اعتبار دارد اما مسلما اعتبار گواهینامه های ایزو IAF را ندارد.

راه و روش گرفتن گواهینامه ایزو ISO

انتخاب مناسب نوع گواهینامه ایزو ISO متناسب با زمینه فعالیت شرکت

انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو ISO متناسب با اهداف سازمان

مستندسازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو ISO

ممیزی ابتدایی و نهایی سیستم‌های مستقر شده ایزو ISO

ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO

 

انتخاب مناسب نوع گواهینامه ایزو ISO متناسب با زمینه فعالیت شرکت

سازمان بین‌المللی استاندارد حدود ۲۴۰۰۰ استاندارد مرتبط با سیستم‌های مدیریتی و محصولات و خدمات را در حوزه‌های شغلی متفاوت را تنظیم و تدوین نموده است. استانداردهای ایزو در حوزه سیستم‌های مدیریتی در دو نوع عمومی و تخصصی آماده شده‌اند. یکسری استانداردها بعلت متن قوانین و دستورالعمل‌های کامل و جامعی که دارند بسیار مهم و پرکاربرد هستند.

 

مراجع صادر کننده ایزو

 

مهم‌ترین و پرکاربردترین استانداردهای ایزو ISO

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ گواهینامه ISO 9001

ایزو ۹۰۰۱ بعنوان یک گواهی نامه مرجع و عمومی از مهم‌ترین و پرکاربردترین گواهینامه‌های ایزو مطرح می‌باشد. متن قوانین و الزامات این استاندارد جهانی در مورد فرآیندها و عملکردهای یک مجموعه تعریف شده‌اند و ربطی به محصولات و خدمات ندارند. افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات، مشخص نمودن فرآیندهای مؤثر، شناسایی و حذف فرآیندهای تکراری و کاهش هزینه‌های اضافی و افزایش بهره‌وری و بهبود مستمر و توسعه پایدار بهمراه سودآوری بیشتر از جمله مزایا و فواید طراحی و پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت هستند.

 

استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ گواهینامه ISO 14001

ایزو ۱۴۰۰۱ یکی دیگر از گواهی نامه‌های عمومی و پرکاربرد در حوزه سیستم‌های مدیریتی عمومی مطرح هستند. متن قوانین و دستورالعمل‌های این استاندارد در مورد حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تعریف شده‌اند. رعایت اصول نگهداری و رفتار مناسب با محیط زیست و منابع طبیعی همچون آب و خاک و هوا و مدیریت درست مصرف انرژی و همچنین مدیریت صحیح پسماندها و فاضلاب‌های صنعتی و تولیدی و جلوگیری از آلودگی آلاینده‌ها از جمله مزایا و فواید طراحی و پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی هستند. هنگامی که یک سازمان یا شرکتی رعایت اصول حفظ و صیانت از محیط زیست را با اخذ گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ اثبات کند هم برای خود هم برای ذینفعان ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

 

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ایزو ۴۵۰۰۱ گواهینامه ISO 45001

ایزو ۴۵۰۰۱ یکی دیگر از گواهی نامه‌های عمومی و پرکاربرد در حوزه سیستم‌های مدیریتی عمومی مخصوصا برای شرکتهای پیمانکاری می‌باشد.‌ رعایت اصول ایمنی در محیط کار و اجرای اصول ایمنی در انجام فرآیندها و عملکردها برای حفظ و صیانت از سلامت نیروی انسانی از مزایا و فواید طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می‌باشند. هنگامی که نیروی انسانی اعم از کارگر و اعم از کارمند امنیت جانی داشته باشد مسلما با اعتماد و توانمندی بیشتری کار و وظیفه‌اش را انجام می‌دهد و همین امر باعث بهره وری بیشتر و افزایش سرعت کار و افزایش سودآوری بیشتر می‌شود.

 

استانداردهای تخصصی گواهینامه ایزو در حوزه سیستم‌های مدیریتی

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ایزو ۱۳۴۸۵ گواهینامه ISO 13485

شرکتها و مجموعه‌هایی که در حوزه تولید تجهیزات پزشکی با توجه به اهدافی همچون طراحی و پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو و با توجه به تبلیغات و برندسازی یا تحت امر یک مجموعه کارفرما بدنبال گرفتن گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ هستند. استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی قوانین و الزامات مرتبط با تولید و نصب انواع تجهیزات پزشکی را ایجاد می‌کند. متقاضیان و کاربران محترم به هنگام گرفتن گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ باید حواسشان جمع باشد که مرجع صدوری را که انتخاب می‌کنند مورد تأیید وزارت بهداشت باشد. چند سالی است که وزارت بهداشت طبق یک تبصره تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را ملزم به دریافت گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ کرده است ولی به شرطی که از لیست مراجعی که خودش معرفی کرده است. گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ بهمراه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ اخذ می‌گردد.

 

استاتدارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ایزو ۲۲۰۰۰ گواهینامه ISO 22000

ایزو ۲۲۰۰۰ یک استاندارد تخصصی درحوزه سیستم‌های مدیریتی برای صنایع غذایی هست و تمام سازمانها و شرکت‌هایی که در حوزه صنایع غذایی و زنجیره تأمین صنایع غذایی فعالیت می‌کنند از این استاندارد استفاده می‌کنند. ایزو ۲۲۰۰۰ همراه با گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ اخذ می‌شوند.

 

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – نفت، گاز و پتروشیمی ایزو ۲۹۰۰۱ گواهینامه ISO 29001

سازمانها و شرکتها و مجموعه‌هایی که در حوزه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کنند ابتدا سه گواهینامه عمومی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ را می‌گیرند و بعد هم بدنبال آن گواهینامه تخصصی ایزو ۲۹۰۰۱ را دریافت می‌کنند. صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در کشور ایران در طیف وسیع و گسترده‌ای فعالیت می‌کند و در تمام مجموعه‌‌های مرتبط با این صنعت طراحی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت کیفیت مختص نفت و گاز و پتروشیمی بسیار مهم و کاربردی می‌باشند.

 

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ایزو ۱۶۹۴۹ گواهینامه ISO 16949

سازمان‌ها و شرکتهای فعال در حوزه صنعت خودرو سازی به همراه اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ گواهینامه تخصصی ایزو ۱۶۹۴۹ را نیز دریافت می‌کنند. الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی همان الزامات ایزو ۹۰۰۱ در حوزه تخصصی صنعت خودرو می‌باشد. متقاضیان محترم حواسشان جمع باشد به هنگام دریافت گواهینامه ایزو ۱۶۹۴۹ حتما از دو مجموعه بزرگ خودرو سازی یعنی سایپا و ایران خودرو تأییدیه مرجع صدور گواهینامه ایزو را بگیرند.

 

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – آموزش ایزو ۱۰۰۱۵ گواهینامه ISO 10015

سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که در حوزه آموزش فعالیت می‌کنند و بحث آموزش برایشان بسیار مهم می‌باشد بدنبال گرفتن گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ اقدام می‌کنند. استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ زیر مجموعه‌‌ای از سری استانداردهای ایزو ۱۰۰۰۰ است که زیر شاخه‌ای از گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ می‌شوند. بنابراین اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ حتما بعد از اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ باید انجام شود.

استانداردهای عمومی و تخصصی و استانداردهای زیادی در مورد محصولات و خدمات از طرف سازمان ایزو تدوین و منتشر شده‌اند و نمیتوان بطور کامل همه آنها را در این مطلب نگارش نمود بنابراین متقاضیان و مشتریان انواع گواهینامه‌های ایزو هم از طریق مراجعه به سایت رسمی WWW.ISO.IRG و یا از طریق برقراری تماس با مرکز سیستم کاران دسترسی کامل به لیست کامل استانداردهای ایزو داشته باشید. البته تهیه لیست استانداردهای ایزو از سایت رسمی سازمان ایزو نیاز به ثبت نام و پرداخت هزینه دارد ولی مرکز سیستم کاران بصورت رایگان کلیه مطالب و منابع را در اختیار شما قرار می‌دهد.

با توجه به اطلاعات مرتبط با انواع گواهینامه‌های ایزو و انواع مراجع صدور گواهینامه ایزو و انتخاب مناسب نوع گواهینامه ایزو و نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو ( IAF دار یا غیر IAF ) مشاور و کارشناس مرکز ایزو شما را راهنمایی می‌کند. اگر مرجع انتخابی IAF دار باشد سازمان ملزم به طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو و انجام دو مرحله ممیزی ابتدایی توسط کارشناس داخلی و ممیزی نهایی توسط کارشناس مرجع صدور می باشد و در نهایت گواهی نامه ایزو را اخذ می‌نماید. مستندات انواع گواهینامه‌های ایزو را بصورت رایگان از مرکز سیستم کاران دریافت نمایید. اگرهم مرجع صدور ایزو غیر IAF باشد بعد از دریافت مستندات رایگان از مرکز سیستم کاران و انجام ممیزی داخلی و ابتدایی، ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدون هیچ سخت گیری انجام می‌شود.