گواهی ایزو – از کجا گواهی ایزو بگیرم؟

گواهی ایزو – از کجا گواهی ایزو بگیرم؟

گواهی نامه ایزو ارزان و فوری، گواهی ISO سریع و ارزان، گواهینامه ایزو باکمترین قیمت درکوتاهترین زمان خواسته اکثر مشتریان و متقاضیان ایزو ISO است.

شرایط اقتصادی و تحریم‌های چند سال اخیر و بحران‌های مالی و ورود جنس قاچاق و خارجی و استقبال نکردن مردم ازاجناس و خدمات ایرانی باعث شده پایه و ساختار سازمان‌ها و شرکت‌های صنعتی و تولیدی دچار تزلزل شود و نتوانند رشد اقتصادی خوبی داشته باشند بهمین خاطر اکثر سازمانها و شرکت‌های ایرانی متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو ارزان می‌شوند.

 

آیا ثبت و صدور گواهی ایزو ارزان و فوری انجام می‌شود؟

ثبت و صدور گواهی ISO ارزان و فوری درایران انجام می‌شود ولی ابتدا باثبت و‌ صدور گواهینامه ایزو اصلی و بین‌المللی باید آشنا شوید تابتوانید وجه تمایز این دو نوع مرجع رامتوجه شوید.

 

گواهینامه ایزو با اعتبار IAF

معتبرترین و اصیلترین نوع گواهینامه‌های ایزو ISO ازطرف مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو تحت اعتبار IAF صادر می‌شوند. IAF مخفف اسم یک نهاد رسمی و اعتبار دهنده بین المللی بنام International Accreditation Forum وظیفه اعتباردهی و نظارت برروی مراجع صدور گواهی ایزو رابرعهده دارد.

مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو رابانام اختصاری CB و مراکز اعتبار دهنده رسمی هرکشور رابا نام اختصاری AB می‌نامند. CB های تحت اعتبار یک AB عضو انجمن IAF گواهی نامه ISO و HSE-MS رابااعتبار بین المللی صادر می‌کنند. سازمانهای متقاضی گواهینامه توسط CB های تحت اعتبار IAF ملزم بطراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو می‌باشند و همین موضوع هزینه و زمان گرفتن گواهی ایزو راافزایش می‌دهد.

 

گواهی نامه ایزو ارزان بدون اعتبار IAF

بنابراین یکسری شرکت و مرجع بدست ایرانیان ساخته شدکه بعنوان مراجع ثبت و صدور بدون اعتبار IAF می‌توانند گواهی نامه‌های ISO راارزان صادر کنند. مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو بدون اعتبار IAF انجمن اعتباردهندگان بین المللی CB هایی هستندکه زیر نظر اعتبار یک AB بدون عضویت درانجمن IAF فعالیت می‌کنند.

مراجع صادر کننده گواهی‌نامه ایزو بدون اعتبار IAF بخاطر اینکه سازمان و شرکت خواهان ISO رااجبار بطراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو نمی‌کنند و بدون هیچ‌گونه سخت‌گیری مدرک استاندارد ISO ، HSE-MS و IMS راصادر می‌کنند.

 

مناسبترین تعرفه اخذ گواهی ایزو در ایران

تعرفه‌های گرفتن انواع گواهینامه‌های ایزو درایران بسیار متفاوت می‌باشد. متاسفانه هیچ سازمان و ارگانی جهت نظارت برروی مراکز مشاوره درحوزه ایزو وجود ندارد. عدم نظارت باعث شده است حتی خیلی مراکز و مراجع بدون هیچ اعتبار و اصالتی انواع مدارک ایزو رابصورت فیک و تقلبی صادر کنند.‌

 

اخذ و دریافت گواهینامه ایزو توسط مراکز مشاوره ایزو معتبر

بنابراین سازمانها و شرکتهای درخواست کننده انواع گواهینامه‌های ایزو باید مراکز مشاوره ایزو معتبر راانتخاب نمایند و حتما رزومه و سوابق کاری و نمونه گواهینامه‌های معتبر بااعتبار IAF توسط این مراکز رامشاهده و بررسی نمایند. مراکز مشاوره ایزو معتبر می‌دانندکه تنها نهاد رسمی و قانونی درتمام دنیا انجمن IAF است و فقط تحت اعتبار همین نهاد انواع گواهینامه‌های معتبر و بین المللی راصادر می‌کنند

 

ASCB نهاد جعلی و بدون اعتبار

مراکز و شرکت‌های نامعتبر ازاعتماد مشتریان سوء استفاده می‌کنند و باساخت سایتهای ساختگی و دروغین مثلا سایت ASCB انواع مدارک و گواهی‌نامه‌های ایزو ISO رابصورت جعلی قالب می‌کنند. بنابراین بازهم جهت اطلاع رسانی بمشتریان و متقاضیان محترم اعلام می‌گردد تنها و تنها نهاد اعتبار دهنده ایزو دردنیا سازمان International Accreditation Forum یاهمان IAF می‌باشد.

مناسبترین قیمت گواهینامه ایزو درایران توسط مرکز سیستم کاران ارائه می‌شود. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باداشتن چندین سال سابقه درخشان درحوزه صدور انواع گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی بارعایت اصول مشتری مداری بااعمال یکسری تدابیر کاری کرده است که اخذ و دریافت گواهی ایزو ISO بسیار مناسب و‌ مقرون بصرفه برای متقاضی تمام شود

 

فواید اخذ و دریافت گواهینامه ایزو توسط مراکز مشاوره معتبر ( سیستم کاران )

امتیازات ویژه‌ و‌ مثبت مرکز سیستم کاران ارائه مشاوره رایگان درانتخاب نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو و انتخاب نوع گواهی ایزو و ارائه کلیه مستندات انواع استانداردهای ایزو بصورت رایگان و آموزش و مشاوره اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای بصورت رایگان و همچنین ثبت و صدور رایگان گواهینامه IMS و اعطای انواع مدارک آموزشی رایگان خدمت مدیران و مسئولان سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد.

 

گواهی‌نامه ایزو ارزان و فوری را چگونه بگیرم؟

مهم‌ترین رکن اساسی درگرفتن گواهی ایزو بصورت ارزان مشخص بودن اهداف و برنامه‌های یک سازمان می‌باشد. چراکه برای یکسری ازاهداف بطور اجبار نمیتوان ازمراکز و مراجع بدون اعتبار IAF گواهی ایزو بگیرید. مثلا برای صادرات محصولات و ارائه خدمات به کشورهای خارجی نیازمند گواهی نامه ISO بااعتبار IAF است. محصولی مورد پذیرش کشورهای خارجی قرار می‌گیردکه تمامی قوانین و الزامات استاندارد‌های ایزو بطور واقعی طراحی و اجرا شده باشند.‌

 

کاربرد گواهینامه ایزو ارزان و فوری

اهدافی همچون شرکت درمناقصات موجب ایجاد مراکز و مراجع بدون اعتبار IAF شده‌اند. اکثر شرکتهای پیمانکاری درایران عموماً هیچ کدام گواهی‌نامه‌های ISO و HSE راندارند و دقیقاً هنگام برگزاری مناقصه باعجله درخواست گواهی نامه مورد نظرشان رامی‌کنند. خب مسلما ثبت و صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع تحت اعتبار IAF زمانی بیش ازیک ماه رامی‌خواهد و اخذ گواهی ازاین دسته مراجع غیر ممکن می‌شود.

مناسبترین نوع مرجع جهت صدور گواهینامه ایزو برای شرکت‌های پیمانکاری و حضور درمناقصات مراجع و مراکز غیر IAF می‌باشد. البته گاهی اوقات کارفرمای مناقصه گذار ممکن است نام مرجع صدور گواهینامه ایزو راتحت اعتبار IAF اعلام کندکه دراین صورت شرکت درمناقصه لغو می‌شود مگر اینکه شرکت متقاضی باتدبیر و آینده نگری گواهینامه ایزو مورد نیاز اکثر مناقصه‌ها راازطرف مراجع IAF دار تهیه کرده باشد.

گواهی نامه ایزو ارزان و فوری برای تبلیغات و برند سازی مخصوصا سازمان‌های تازه تأسیس بسیار کاربرد دارد. اهداف دیگری نیز همچون بازاریابی و کسب نام و شهرت و چشم و هم چشمی درمیان رقبا موجب افزایش تقاضای ثبت و صدور گواهی‌نامه‌های ایزو ازطرف مراجع صدور غیر IAF شده است.

 

مراحل گرفتن گواهینامه ایزو ارزان و فوری از مراجع غیر IAF چگونه است؟

مشخص کردن فعالیتها و فرآیندهای سازمان خواهان ایزو جهت انتخاب مناسب نوع و انواع گواهینامه‌های ایزو بسیار مهم است. سازمان بین‌المللی استاندارد ISO ، ایزو ، IZO برای تک تک مشاغل و حرفه‌های دنیا قوانین و الزاماتی راتحت عنوان استاندارد‌های ایزو تهیه و تدوین کرده است.

مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو بدون اعتبار IAF قادر بصدور انواع گواهی‌نامه‌های ایزو و HSE و IMS می‌باشند. استاندارد‌های سازمان بین المللی استاندارد دردو بخش سیستم‌های مدیریتی و محصولات و خدمات تهیه و تدوین شده‌اند.

 

مهم‌ترین گواهینامه‌های ایزو ارزان و فوری درخواست شده جهت حضور در مناقصات کدامند؟

پنج گواهی‌ نامه ISO 9001 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ، گواهی نامه ISO 14001 استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ، گواهینامه ISO 45001 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و گواهینامه IMS و گواهی نامه HSE-MS مهم‌ترین مدارک مورد نیاز اکثر سازمانها و شرکتهای پیمانکاری می‌باشند‌.

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ بعنوان یک استاندارد عمومی و بسیار جامع و کامل درحوزه سیستم‌های مدیریتی بغیراز مناقصات برای کلیه اهداف حتی تبلیغات و برند‌سازی و بازاریابی‌ بسیار مورد استقبال سازمانها و شرکت‌ها قرار می‌گیرد.

گواهینامه‌های ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ جزء استانداردهای عمومی سیستم‌های مدیریتی می‌باشند ولی استانداردهای سیستم‌های مدیریتی درحوزه تخصصی نیز تهیه و تدوین شده‌اند. مثلا گواهی نامه ISO 13485 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی، گواهینامه ISO 22000 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ازجمله استانداردهای تخصصی سیستم‌‌های مدیریتی می‌باشند.

 

گواهینامه IMS چه می‌گوید؟

IMS مخفف Integrated Manegment systems بمعنای سیستم مدیریت یکپارچه است. IMS جزء استانداردهای تدوین شده سازمان بین‌المللی استاندارد نیست. درواقع گواهی IMS مدرکیست که وجود رعایت قوانین و الزامات چند سیستم مدیریتی رااثبات می‌کند.‌

IMS نشان دهنده اخذ و دریافت همزمان سه گواهی‌نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 می‌باشد. برخی‌ مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بصورت اختیاری این نوع گواهینامه راصادر می‌نمایند.

 

گواهی نامه HSE-MS چه می‌گوید؟

HSE-MS مخفف عبارت Health safety and Environmental Manegment systems بمعنای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست است. Health بهداشت، Safety ایمنی درکار، Environmental محیط زیست، Manegment مدیریت و Systems سیستم.

 

چرا گواهینامه HSE-MS مورد تأیید سازمان بین‌المللی استاندارد ایزو قرار گرفت؟

متن قوانین و دستورالعمل‌های استاندارد HSE بسیار کامل و جامع می‌باشد و حاکی ازوجود استاندارد سیستم مدیریتی زیست محیطی و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می‌باشد. قوانین و الزامات دو گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ مکمل یکدیگر هستند و وقتی باهم گرفته شوند درواقع گفته می‌شود سازمان متقاضی استاندارد HSE-MS رادرسطح مجموعه‌اش طراحی و اجرا نموده است.

 

مراحل گرفتن گواهینامه ISO ‌و HSE و IMS ارزان و فوری از مراجع بدون اعتبار IAF چگونه است؟

سازمانها و شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو ارزان و فوری بعداز برقراری ارتباط بایک مرکز مشاوره و مشخص نمودن اهداف و انتخاب نوع مرجع غیر IAF و انتخاب گواهینامه ایزو متناسب با فعالیتهای مجموعه و یامطابق باخواسته کارفرمایان بایدبه نمونه مستندات استاندارد ایزو مورد نظرش را تهیه نماید.

مرکز سیستم کاران کلیه نمونه مستندات استانداردهای ایزو ISO و HSE-MS و گواهینامه IMS راتهیه و جمع‌آوری نموده و کاملا رایگان برای استفاده متقاضیان و کاربران محترم درفضای مجازی منتشر کرده است.‌ ارزان و فوری حاضر شدن گواهی‌نامه‌های ایزو بدون اعتبار IAF بخاطر این استکه مجموعه درخواست کننده مجبور بطراحی و اجرای مستندات ایزو نیست.

بنابراین مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو می‌تواند بعداز تهیه نمونه مستندات گواهی و مدرک ایزو رادریافت نماید و بعداً بصورت اختیاری توسط کارشناس داخلی به پیاده سازی استانداردهای ایزو پرداخته و باانجام یک ممیزی ابتدایی قوانین و دستورالعمل‌های استاندارد مربوطه رااجرا نماید.

گاهی اوقات یک مجموعه ازسر ناچاری و نداشتن زمان کافی گواهینامه ایزو ازمراجع صدور غیر IAF راانتخاب می‌کند و مایل است درفرصتی مناسب بطراحی و پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو بپردازد دراینجا مرکز سیستم کاران یک امتیاز مثبت دیگر برای مشتریانش درنظر گرفته و آن این است که بادرخواست مشتری مبنی بردریافت گواهینامه ایزو ازطرف مراجع بااعتبار IAF ماتفاوت هزینه مدرک ایزو غیر IAF رابرای مشتری کم می‌کند و ازسوخت هزینه‌های قبلی جلوگیری می‌کند.