گواهینامه ایزو | گواهینامه ایزو از کجا بگیریم؟

گواهینامه ایزو | گواهینامه ایزو از کجا بگیریم؟

شرایط ، مدارک ، مراحل و نحوه دریافت گواهی نامه ایزو ، سایت ایزو ISO معتبر ، گواهی ایزو ، Certificate ISO ، Certificate IMS ، گواهینامه ایزو فوری و معتبر خواسته و نیاز اکثر درخواست کنندگان ایزو و متقاضیان ISO می‌باشد.

 

شرایط گرفتن گواهی ایزو برای شرکت‌ها چگونه است؟

شرایط اخذ و دریافت گواهی ایزو زیاد سخت و مبهم نیست و بایک مشاوره کوتاه توسط کارشناس ISO ویا باکمی مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات ازفضای مجازی سطح آگاهی شما نسبت به مراحل و شرایط گرفتن گواهینامه ایزو افزایش پیدا می‌کند. شرط مهمی که برروی اخذ گواهی ایزو بسیار اثر گذاراست انتخاب نوع مرجع ثبت و صدور گواهی ایزو می‌باشد. مرجع صادر کننده گواهی ISO متناسب باسطح اعتبارش مراحل و پروسه اخذ رامتغیر می‌کند.

شرایط دیگری نیز همچون میزان بودجه و توانایی مالی، میزان امکانات شرکت خواهان ایزو و نوع گواهی نامه ISO و تعداد گواهی ایزو و میزان حمایت و پشتیبانی مدیریت مجموعه و همکاری پرسنل، میزان سطح دانش آگاهی افراد مجموعه و درنهایت تخصص و مهارت مرکز مشاوره ایزو درگرفتن گواهینامه ایزو اثر می‌گذارند.

 

شرایط مراجع صادر کننده گواهی ایزو چیست؟

شرط اساسی جهت اخذ گواهینامه ایزو ، نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو می‌باشد و سازمان متقاضی ایزو نیز هرنوع مرجع ثبت و صدوری که انتخاب می‌کند شرایط و ضوابط خودش رادارد. مراجع ، مراکز و شرکت‌های صادر کننده گواهی ایزو ISO باتوجه به اهداف و مقاصد هرمجموعه‌ای مشخص می‌شوند. اهداف هرسازمان و هرکسب و کاری بسته بنوع مدیریت و تعهدات هرمجموعه‌ای دارد.

برخی مسئولان جلب اعتماد و رضایت مشتریان و مصرف کنندگان برایشان بسیار مهم می‌باشد باگرفتن گواهی نامه ایزو بدنبال ارتقاء سطح کیفیت محصولات و خدماتشان هستند. برخی مسئولان و مدیران به افق‌های دورتر چشم دوخته‌اند و با اخذ گواهی ایزو قصد صادرات محصولات و خدماتشان رابه اقصی نقاط جهان دارند. یکسری ازرئیس و رؤسا بادریافت گواهی نامه ایزو بدنبال کسب نام و طلب شهرت هستند و صرفاً مدرک ایزو برایشان مهم است.

کارفرمایان و مناقصه گذاران اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی نیز باباآگاهی یاالگو برداری و چشم و هم چشمی برای مناقصات داشتن گواهی ایزو راالزام کرده‌اند و همین موضوع باعث افزایش متقاضیان و مشتریان محترم اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو برای حضور درمناقصات شده است. طراحی، تبلیغات و برندسازی و بازار‌یابی ازدیگر مقاصد و تقاضای اکثر سازمانها و شرکتها می‌باشند.

 

شرایط مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF

مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو ، مراجع صادر کننده انواع گواهی نامه‌های ایزو ISO تحت اعتبار IAF مقیدبه رعایت قوانین و الزامات تعیین شده ازسوی سازمان بین المللی استاندارد و انجمن IAF هستند. روش کار مراجع صدور ایزو بااعتبار IAF بدین گونه است که سازمان خواهان ایزو راملزم به طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو می‌کند و درزمینه استقرار سیستم‌های مدیریتی سخت‌گیری و نظارت کاملی دارد.

 

شرایط مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو بدون اعتبار IAF

شرایط گرفتن گواهی ایزو توسط مراکز، مراجع و شرکت‌های صدور گواهی نامه ایزو توسط مراجع صدور غیر IAF اصلا سخت و پیچیده نیست و الزامی جهت طراحی و پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو ندارند و بدون هیچ سخت گیری مدرک ایزو راصادر می‌کنند.

 

سایت ایزو ISO

گواهینامه ایزو ، گواهی ایزو ، گواهی نامه ایزو ، گواهی ISO ، گواهی نامه ISO و انواع گواهینامه‌های ایزو ISO ازجمله کلمات و عباراتی هستندکه کاربران و متقاضیان زیادی روزانه درفضای مجازی گوگل و کروم آنها راجستجو می‌کنند و فوراً انواع و اقسام سایتها باعناوین و اسم‌های مختلفی روبرو می‌شوید. سایتهای ایزو ISO می‌تواند معرف تعداد زیادی مراکز مشاوره ایزو و مراکز ثبت و صدور گواهی ایزو می‌باشد.

سایت رسمی و معتبر و قانونی ایزو مربوط به سازمان بین المللی استاندارد International Organisation for Standardiztion می‌باشد. سایت رسمی ایزو بانشانی WWW.ISO.ORG فعالیت می‌کند. مشخصات و مطالب بارگذاری شده درسایت شامل ارائه کلیه قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده ازطرف سازمان ایزو همراه بامتن کامل مستندات و الزامات ISO می‌باشد.

کلیه کاربران جهت کسب اطلاعات لازم درمورد انواع گواهینامه‌های ایزو باید درسایت رسمی ایزو ISO باپرداخت هزینه ثبت نام شوند. البته کلیه مطالب و مقالات سایت ایزو ISO بصورت انگلیسی نگارش و تنظیم شده‌اند و احتمال دارد برای یکسری ازکاربران و مشتریان ایزو قابل فهم نباشد. بهمین خاطر مرکز سیستم کاران باراه اندازی چند سایت معتبر و رسمی و بابارگذاری مطالب و عناوین مهم و کاربردی و صحیح بصورت رایگان و بابیانی شیوا و روان پاسخگوی کلیه سؤالات می‌باشد

 

Certificate ISO

Certificate ISO بمعنی گواهینامه ایزو نشان دهنده تعهد و اثبات رعایت اصول و قواعد استانداردهای ایزو درسطح مجموعه یک سازمان می‌باشد. برخی ازافراد و صاحبان کسب و کارها وقتی بامرکز سیستم کاران تماس برقرار می‌کنند درخواست گواهینامه سرتیفیکیشن ایزو رامی‌کنند و فکر می‌کنند نام Certificate اسم یک گواهینامه ایزو معتبر و اصیل می‌باشد.

جهت اطلاع شما متقاضیان محترم باید عرض شودکه برروی تمام گواهینامه‌های ایزو درهمان بالای مدرک عبارت انگلیسی Certificate ISO چاپ می‌شود و اعتبار و اصالت گواهی نامه ISO بنوع مرجع صادر کننده‌اش مربوط می‌شود و گواهینامه ‌های ایزو توسط مراجع صدور ایزو باعناوین مختلفی قابلیت صدور دارند.

 

گواهی‌نامه ایزو ، سرتیفیکیت ایزو

گواهی نامه‌های ایزو ISO متناسب بانوع هراستانداردی که مدیران هرکسب و کاری درخواست و اجرا می‌کنند صادر می‌شود. استانداردهای ایزو تعدادشان بسیار زیادست و طیف گسترده‌ای از انواع مشاغل و انواع محصولات و خدمات رادر برگرفته‌اند. گواهینامه‌های ایزو بطور کلی دو نوع هستند. نوع اول مدارکی که ازثبت و صدور استانداردهای سیستم‌های مدیریتی حاصل می‌شوند و نوع دوم مدارک و گواهی نامه‌هایی که ازثبت و صدور استانداردهای درباره محصول و یاخدمت ایجاد می‌شوند.

 

استانداردهای سیستم‌های مدیریتی ایزو

استانداردهای سیستم‌های مدیریتی به دو صورت عمومی و تخصصی تهیه و تدوین شده‌اند. قوانین و الزامات استاندارد‌های عمومی ایزو ISOقابلیت طراحی و اجرا درسطح هرنوع کار و خدمتی رادارند و استانداردهای تخصصی ایزو ISO فقط قابلیت طراحی و اجرا درسطح یک نوع کار و خدمت رادارند.

 

چند نمونه استاندارد سیستم مدیریتی عمومی ایزو

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ گواهی نامه ISO 9001

گواهی ایزو ۹۰۰۱ مرتبط بافرآیندهای یک سازمان می‌باشد و ربطی بنوع محصولات و خدمات یک سازمان ندارد. استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بعنوان یک استاندارد عمومی و بین المللی جهت ایجاد سیستم QMS ( Quality Manegment systems ) ایجاد شده و برای هرسازمان و هرمجموعه‌‌ای با‌هر فرآیند و هراندازه‌ای استفاده می‌شود. ایزو ۹۰۰۱ باعث افزایش جلب اعتماد مصرف کننده دراستفاده ازمحصول میشود.

 

الزامات ISO 9001

شناسایی و مشخص کردن تمامی مستندات و فرآیندها

تعریف و تعیین میزان توانایی مالی دراجرای فرآیندها

تعریف معبار اندازه گیری بهبود مستمر فرآیندها

 

استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ گواهی نامه ISO 14001

گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌هایی می‌شودکه اثرات عوامل ناشی ازفرآبندها برروی محیط زیست و منابع طبیعی برایش حائزاهمبت می باشد. حفظ و صیانت ازمحیط زیست دربرابر رفتارها و خطرات ناشی از کار ازجمله قوانین و دستورالعمل‌های سیستم مدیریت زیست محیطی می‌باشند. گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ باعث صرفه‌جویی درهزینه‌های داخلی و کاهش هزینه‌های اضافی می‌شود.

 

الزامات ISO 14001

مشخص نمودن و تعریف فرآیندهای اثرگذار برمحیط زیست

اندازه گیری اثرات زیست محیطی برروی محیط بیرونی مجموعه

آموزش بتمامی افراد مشغول درمحیط سازمان جهت رعایت نکات زیست محیطی

نظارت برروی تغیرات حاصل ازاثرات زیست محیطی

 

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 45001 گواهی نامه ISO 45001

گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۱ بخش مهم و اساسی موفقیت‌های یک سازمان و مجموعه است. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی موجب حفاظت ازسلامت و ایجاد ایمنی شغلی درمحل کار می‌شود. ایزو ۴۵۰۰۱ بابهبود ایمنی برای تمامی پرسنل مجموعه و پیشگیری ازبیماریهای شغلی ناشی ازکار ایمنی و حفاظت ازکارکنان و کارگران راافزایش می‌دهد. ISO 45001 باکاهش خطرات هزینه‌ها راکاهش می‌دهد.

 

الزامات ISO 45001

تعریف زمینه کلی و ساختار مجموعه و مدیریت درمحیط کار

برنامه‌ریزی کلیه فرآیندها جهت افزایش ایمنی و حفاظت

اندازه گیری قوانین و دستورالعمل‌های موثر بربهبود مستمر فرآیندها

الزام مشارکت بین مدیریت و نیروی فعال درمحیط کار

 

چند نمونه استانداردهای مدیریتی تخصصی ایزو

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی گواهی نامه ایزو ۱۳۴۸۵ ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودرو سازی گواهی ایزو ۱۶۹۴۹ ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی گواهی نامه ایزو ۲۹۰۰۱ و انواع گواهینامه‌های تخصصی دیگرکه درسایت رسمی ISO و سایت سیستم کاران قابل مشاهده می‌باشند.

 

گواهینامه IMS ، Certificate IMS

گواهینامه IMS ازدسته استاندارد‌های تدوین شده ازسوی سازمان ایزو نیست و نه درلیست استاندارد‌های سیستم‌های مدیریتی و نه درلیست استاندارد‌های مربوط به محصولات و خدمات وجود دارد. IMS یک اصطلاح هست برای اثبات طراحی و اجرای همزمان سه سیستم مدیریتی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ . امروزه اثبات کیفیت محصولات و خدمات بایستم مدیریت یکپارچه جهت رشد و ارتقاء تمامی مشاغل و حرفه‌ها بسیار رونق پیدا کرده است. بیشترین متقاضیان گواهینامه IMS سازمانها و شرکتهای داوطلب حضور درمناقصات می‌باشند.

 

مستندات گواهی نامه IMS

قوانین و دستورالعمل‌های گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS‌ ترکیبی ازقوانین و الزامات هرسه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می‌باشد. مستندات تکراری بصورت مشترک درسطح مجموعه فقط یکبار اعمال می‌شود.‌ نمونه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه و نمونه اهداف سیستم مدیریت یکپارچه و نمونه نطامنامه سیستم مدیریت یکپارچه و نمونه چارت سازمانی و انواع نمونه روش‌های اجرایی درکنترل مستندات و نمونه روش‌های آموزش چند نمونه مستندات گواهی نامه Integrated Manegment systems می‌باشند.

 

شرایط و مدارک و مراحل اخذ گواهینامه ایزو

هر سازمان و مجموعه‌ای بادلشتن یک دفتر مرکزی و یایک کارگاه و مجموعه فعال باتعدادی کارگر و کارمند می‌تواند گواهی نامه ایزو متناسب بافعالیت‌هایش رادرخواست نماید. مدارک دریافت گواهی نامه ایزو‌ فوری و معتبر شامل فراهم سازی مستندات مرتبط بانوع گواهی ایزو و تکمیل فرم مشخصات جهت دریافت گواهینامه ایزو می‌باشد.

مراحل گرفتن گواهینامه ایزو هم متناسب بانوع مرجع ثبت و صدور متفاوت می‌شود. باانتخاب مرجع ثبت و صدور ایزو تحت اعتبار IAF باالزام به تهیه نمونه مستندات و طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو و انجام مراحل ممیزی توسط کارشناس مرجع صدور گواهی ISO صادر می‌گردد. باانتخاب مرجع ثبت و صدور ایزو بدون اعتبار IAF نیازی به اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو نیست و براحتی بایک درخواست ثبت و صدور گواهینامه ایزو انجام می‌شود