لیست شرکتهای ایزو

لیست شرکتهای ایزو

لیست شرکتهای ایزو عبارتی میباشدکه شرکتها باآن بدنبال مراجع صادر کننده ایزو ویااینکه ازکجا ایزو بگیرند باآن عبارت درون گوگل جستجو کنند و درحقیقت لیست شرکتهای ایزو یک عبارتست و چیزی بعنوان لیست شرکت ایزو وجود خارجی ندارد و منظور همان شرکتهای صادر کننده ایزو هستندکه یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . مراجع IAF درسطح بین الملل دارای اعتبار هستند و دراصل مراجع اصلی همین IAF هستندکه بایستی گفت درتمامی کشورها دارای بالاترین سطح اعتبارست اماکه نو.ع غیر IAF تنها درون ایران دارای اعتبار و مورد استفاده هست دربحث مراجع صادر کننده گواهی ایزو باسه واژه مواجه میشویم CB ، AB و IAF .

درتفسیراین سه واژه بطور مختصر بایستی چنین بیان کردکه CB مخفف certification body مراجع و مراکز و موسسات صادر کننده ایزو ، انواع گواهینامه ایزو ، HSE ، IMS و غیره هستندکه دارای سطوح اعتباری متفاوتی هستند. و گواهی ایزو صادر میکنند. AB نهادهایی هستندکه اعتبار میدهندبه CB و هرکشوری خودش حداقل یک AB دارد. مثلا AB کشور ایران و تنها AB ایران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI هست و آلمان DAKKS و انگلستان UKAS و ایتالیا ACCREDIA و سوئیس SAS و AB استرالیا JAS-ANZ و همچنین دیگر کشورها. IAF نهاد و انجمن بین المللی اعتبار دهی هست باعنوان انجمن اعتبار دهندگان بین المللی و اغلب AB کشورهای مختلف درون انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAF فعالیت دارند و عضو هستند و درون سایت IAF باعنوان www.iaf.nu قابل مشاهده هست. لازم بذکرست هرکدام CB ممکنه تحت اعتبار یک AB و یا اینکه مستقل فعالیت کند. همچنین یک AB ممکنست عضویت انجمن IAF راداشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین بدیهیست یک CB تحت اعتبار یک AB دارای عضویت IAF ازبالاترین سطح اعتباری برخوردارست. گواهینامه های ایزو مراجع cb و ab دارای اعتبار داخلی هستند و زیر نظر iaf فعالیت ندارند و ساخته و پرداخته ایرانیهاست و بدانها غیر iaf میگویند.

لیست شرکتهای صادر کننده و گواهی دهنده ایزو شامل انواع گواهی ایزو و درمعنای واقعی شرکتهای صادر کننده تنواع ایزو یکی هستند و تنها سطوح اعتباری مراجع و قیمتهایشان متغیرست و نوع بین المللی بدلیل تبعیت ازقوانین بین المللی ضمن داشتن بالاترین اعتبار هزینه بالایی نیزدارد و غیر IAF سریع و فوری و آسان بدست میایند زیراکه داخلی هستد.

لیست شرکتهای ایزو سازمانها رامجاب میکند بدلیل ناشناخته بودنشان درون گوگل جستجو کنند و اغلب ازطریق فضاهای مجازی بخصوص گوگل جستجو میکنند و ممکنه دراین میان بامراکزی برخورد کندکه گواهی تقلبی صادر میکنند و چنان باتبحر فتوشاپ شده اند که نتوان تقلبی بودنشان راتشخیص داد و بایستی قبل هرچیز ازنوع رجیستری و استعلام گواهی نامه ایزو خودشان مطمئن شوند. لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.