شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران و مراجع صادر کننده ایزو بایکدیگر ارتباط مستقیم دارند. مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا ودر اختصار CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB اعتبار دهی میشوند ودر نهایت دربالاترین راس نهاد بین المللی اعتبار دهندگان باعنوان IAF قرار دارد. اینگونه گواهینامه ها دارای اعتبار بین المللی و جهانی بوده ودر بالاترین سطح اعتبار خودقرار دارند. چنین گواهینامه هایی دارای بالاترین سطح اعتبار هستند ودارای سطح اعتبار جهانی هستند و پیاده سازی و ممیزی دراینگونه گواهی سختگیرانه انجام میگیرد. پیاده سازی الزامیست و مستندات و الزامات بیان شده هرنوع استاندارد ایزو بایست پیاده سازی شده و اجرایی شود و همچنین عدم انطباقها باحضور ممیز و راهنماییها و اوامر و دستورات ممکنست چندین مرحله بطول بیانجامدتا عدم انطباقها رفع شود. پیاده سازی ازاهمیت بسیاری برخوردارست اما متاسفانه شرکتها بنابر دلایل شخصی ازآن گریزانند اغلب مدیران بدلیل زمانبر بودن و بالا بودن هزینه های پیاده سازی ازآن گریزانند و نمیدانندکه پیاده سازی چقدر برایشان مهم و حیاتی هست وچه مزایایی دارد. دراین میان یکسری مراجع هستندکه بدانها غیر IAF میگویند و CB وهمینطور AB ساخته و پرداخته ایرانیهاست دراین نوع گواهینامه پیاده سازی باخواست شرکت متقاضی انجام میشود و ممیزی نیز بصورت صوری انجام میشود. تعداداین مراجع بسیار زیاد هستند بالای 600 مرجع هستندکه گواهی ایزو غیر IAF صادر میکنندو تعدادشان همواره درحال افزایش هستند و گاها یک شرکت دارای چندین برند میباشد و البته بایستی ازنحوه رجیستری اعتبار آنها آگاه شدتا یک شرکت مطمئن شود گواهینامه ایزو تقلبی نباشد و دارای اعتبار هست.

مراجع معتبر صادر کننده ایزو در ایران همین مراجع IAF هستند و غیر IAF و انواع گواهینامه ایزو شامل ایزو عمومی مانند ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه . یکسری باعمومیت و کمتراز ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 ، HSE و IMS همچون استانداردهای مشتری مداری ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان و انواع تخصصی و متناسب فرآیندهای سازمان : ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، ایزو 100015 سیستم مدیریت آموزش ، ISO/IEC 20000 سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات ، ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه ، ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین والزامات ، ایزو 31000 سیستم مدیریت ریسک ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی انواع استانداردهای دیگر ).

شرکتهای معتبر صادر کننده گواهی نامه ایزو در ایران درشهرهای گوناگون وجود دارند، مانند شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو درتهران ، اصفهان ، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی ، گلستان ، قزوین ، مرکزی ، گیلان، مازندران ، هرمزگان ، شیراز ، کهگیلویه و بویراحمد ، زابل ، اراک و ارومیه و کشورهای دیگر.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید