ایزو ISO

ایزو ISO

ایزو International Organization For Standard اقدام جهت اخذ ایزو وتا رسیدن ودستیابی ایزو مراحل مختلفی دارد و اتفاقات متفاوتی میافتد تایک سازمان به گواهی ایزو برسدکه البته ممکنست مراجع یکسری مراحل و قوانین خاص خودش راداشته باشند تایک گواهی ایزو بابت سازمانی صادرکنند اما اصل اخذ گواهی ایزو و مراحلش یکسانست بطورکلی مراحل اخذ ایزو عبارتند از: انتخاب مرجع مورد نظر، اولین مرحله جهت اخذ گواهینامه ایزو میباشد مراجع متعددی هستند وگواهی ایزو صادرمیکندکه بطورکل دو گروه میشوند یا دارای اعتبار بین المللی بوده (International Accreditation Forum) IAFانجمن اعتباردهندگان بین المللی نامیده میشود ویا غیرIAF هستند و دارای اعتبار داخلی IAF یک نهادبین المللی میباشد وبرکار accreditation body مرجع اعتباردهنده نظارت میکند و بدانها اعتبارمیدهد و AB یک سری(Certification Body) CBمرجع گواهی دهنده تحت نظر دارد و بدانها اعتبار اعطا میکند.

ایزو سال1947جهت یکسان کردن و یکپارچه سازی و نوشتن، تدوین استانداردها ایجاد شد. سازمان بين ‌المللي استاندارد ایزو درشهر ژنو کشورسوئیس بنا شد. ابتدای بنا شدن سازمان ضمن دنبال کردن اهداف بالا درراستای ايجاد تسهيلات درون بازارهای جهانی و تجارت بین المللی حمايت ازتوليدكننده و مصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي اقتصادي و غیره باعضويت 25 كشور جهان تاسيس شده بود. اندک اندک سايركشورهاي جهان بخاطرعضویت داخل سازمان جهانی استاندارد ایزو اعلام آمادگی کردند و همچنان حداقل داراي 164 عضو ميباشد. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي کشور جمهوری اسلامی ايران یکی ازاعضاي اصلي سازمان استاندارد بوده وبافعاليتدرداخلكميته‌ فني سازمان جهانی استاندارد ايزو درتدوين استانداردهاي بين‌المللي مشاركت داشته وهمچنان دارد.کسب امتیاز و افتخار جهت حضورداشتن مداوم دربازارهاي داخلی و جهانی تحت تاثيررقابتهاي فشرده و افزايش تقاضا همواره بدو عامل اساسي وکلیدی کيفيت و کمیت بستگي دارد.

ایزو امروزه اکثرسازمانها درسراسر جهان به سازمان استاندارد بین المللی ایزو ملحق میشوند. استانداردی بابت برتری کیفیت ، محیط زیست و بهداشت و ایمنی شغلی تعیین میکند. دستیابی یک استاندارد کیفیت شناخته شده، معیاری فراهم میکند وبا استفاده ازان میتوان یک شرکت راتوسط مشتریان و صنعت خودسنجید. متقاضیان وشرکتها مسلما بدون داشتن دانش لازم پیاده سازی واجرا، شرایط دریافت ایزو برایشان فراهم نخواهدشد و نمیتوانندبه هدف نهایی خودبرسند، البته بخواهند پیاده سازی ایزو، بصورت واقعی وهدفمند درون شرکت خودداشته باشند و میتوانندبه گواهینامه ایزو معتبر درسطح دنیا، دست پیدا کنند. حال، بسیاری متاسفانه فقط جهت اخذ گواهینامه ایزو ، علاقه نشان میدهند واز خدمات مشاور ایزو ، پیاده سازی ایزو واجرا استفاده نمیکنند. خواهان مشاور ایزو و پیاده سازی ایزو وهچنین اجرا، نیستند. فقط مراحل اخذ ایزو ، شرایط دریافت مدرک ایزو ، هزینه گرفتن گواهی نامه ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو ، توجه خاص دارند.

ایزو درون سازمان ویا موسسات لازمه وجود مشاور توانا و قادر اجرای ایزو میباشد و میتواند کمک بسزایی جهت طراحی و پیاده سازی انواع ایزو به نماینده مدیریت درون سازمان کند. ضمنا میتواند جهت ثبت و صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع معتبرCB مشاوره و رهنمود فراوانی دریافت کند. مشاوران میتوانند اطلاعات درون سازمان ویا برون سازمانی مرتبط دریافت کرده و طبق داده دریافتی تصمیم گیری کنند. مرحله بعدی، سیستم طراحی شده اجرا گذاشته شود. اراده بالای مدیر عالی و مدیر ارشد و تمامی کارکنان مرتبط سازمان و کمک مشاورین بسیار ضروریست. سیستم طراحی شده محک زده میشود و بصورت وجود نقصان ، نسبت برفع آنها اقدام شده و بابازنگریهای لازمه سیستم طراحی شده بهبود میابد. شاید بهمین دلیل میباشد و اکثر پروژههای طراحی و اسقرار سیستمهای مدیریتی و خصوصا سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 باشکست مواجه میشود ویا بطور ناقص اجرا میشوند و سازمان متقاضی سیستم تصور میکند سیستم راپیاده سازی کرده ولی عملا اینطور نمیباشد. اکثرا ازکلمه ایزو فراتر رفته و باتمایل بسوی مدرک گرایی کلمه و عنوان گواهینامه ایزو حساس شده میباشد. دربین تمامی استانداردها ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 زبانزد همه شده. علتش اینست که ایزو 9001 یک استاندارد عمومی بابت تمامی سازمانها و شرکتها باهرزمینه فعالیتی باشد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو ، رتبه و غیره بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ، فقط یک تماس بامرکز گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ،مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت اخذ ایزو ، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.