مراحل اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو شامل اخذ انواع گواهی ایزو میشود و انواع گواهی ایزو مورد نیاز و درخواست شرکتهای مختلف باهر نوع فعالیت هست. گواهی نامه ایزو یک گواهینامه بین المللی میباشدکه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات و سازمانها و نهادها و شرکتهای فعال درحوزه ها و فعالیتهای گوناگون اقدام میکنند جهت اخذ گواهی نامه ISO ، بسیاری شرکتها میایند و خودشان رابعنوان صادر کننده معتبر گواهی ایزو معرفی کرده و تبلیغ میکنندکه مرجع معتبر گواهی ایزو ISO هستند درصورتیکه ممکنست دلال بوده و یایک شرکت متقلب باشندکه باسوء استفاده ازعدم آگاهی مدیران ویا متقاضیان اخذ گواهی ایزو ، گواهی نامه ایزو صادر میکنند و براحتی کار کرده و تبلیغ کرده و جولان میدهند و متقاضیان اماباید توجه داشته باشند قبل هراقدامی جهت ثبت و صدور و دریافت گواهی ایزو اطلاعات کافی و لازمه رابدست بیاورند و کلیه اطلاعات حقوقی و فنی راجهت دریافت و اخذ و گرفتن ایزو بدست بیاورند و الزامات و مستندات لازمه رابرای دریافت ایزو داشته باشند و سپس بدنبال گرفتن گواهی نامه ایزو باشند حتی ممکنست ایندست دلالان و شرکتهای تقلبی بالیبل و مهر برجسته و برچسب و زرق و برقهای دیگر گواهی نامه شان رامعتبر و مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران نشان بدهند اماتنها یکسری برگه های پرینتی و فتوشاپی خودرا بعنوان مدرک معتبر ارائه میدهند و قصدشان فروش یکسری برگه و کاغذ پرینتی بی ارزش هست.

اخذ گواهی ایزو شامل آشنایی بامراکز و مراجع صادر کننتده گواهی ایزو معتبر و قابل استعلام و همینطور مراحل و شرایط و ضوابط و روند دریافت گواهی ایزو و هزینه اخذ گواهی ایزو باتوجه سطح اعتبار و برند مربوطه و درجه اعتبارش و خیلی موارد فنی دیگر باعث میشودتا متقاضیان درون گوگل جستجو کنند و بامراکز متعدد برخورد کنندکه ضمن مشاوره خودشان نیز گواهی ایزو رابه صدور میرسانند ویا یک رابط معتبرندکه شرکتهارابه گواهینامه ایزو دارای اعتبار بین المللی و داخلی میرسانند مرکز ما بعنوان یکی ازاین مراکز کلیه اطلاعات لازمه رادر اختیار متقاضیان قرار میدهدکه بصورت کاملا رایگان مشاوره لازمه رابشما مشتریان و متقاضیان گرامی میدهد. طبعا کسب اطلاعات لازم انقدر مهم و اساسی میباشدکه تقاضا کنندگان اخذ گواهی ایزو و آگاه قطعا تحقیق لازم رامیکنندتا دردام افراد متقلب نیفتند و باتوجه نیاز و وسعت و گستردگی و شرایط فنی و حقوقی خودشان مرجع مورد نیازشان راانتخاب کنند.

مراجع صادر کننده ایزو درون ایران بسیارند اماکه درکل دو گروه میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . گواهینامه IAF ویا بین المللی ازسمت AB هایی صادر میشودکه تحت نظر و اعتبار IAF فعالیت میکنند و مدیریت شده و نظارت میشوند و سری دیگر مراجع غیر IAF تحت اعتبار CB و AB داخلی. بطور کلی تمامی مراجع بعنوان رقیبان یکدیگر بااستفاده ازاقسام و انواع ترفندها و روشها گواهی ایزو خودرا بفروشند. شرکتهای متقاضی بااین اوصاف بایستی باآگاهی کامل ازهدفشان اقدام جهت دریافت گواهینامه ایزو بنمایند.
مراحل اخذ گواهی ایزو درمرحله بعد انتخاب مرجع مورد نظر استقرار و پیاده سازی گواهی ایزو میباشدکه البته مهم هست واما غالبا مدیران بدلیل عدم آگاهی ازاهمیت پیاده سازی ایزو ازآن فراری هستند و بعد پیاده سازی استاندارد گواهی ایزو ممیزی انجام میشودکه ممیز اجازه صدور گواهی ایزو رامیدهد.

مراحل اخذ گواهی نامه ایزو بعداز اینکه مرجع مورد نظر انتخاب شد و استقرار و پیاده سازی صورت گرفت نوبت صدور گواهی ایزو میرسدکه مرجع انتخابی گواهی ایزو راصادر میکند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازمراکز مشاوره انواع گواهی ایزو ISO و HSE و نمایندگی ثبت و صدور انواع گواهینامه باوجود مشاورین باتجربه بصورت 24 ساعته و رایگان درخدمت شماست.