گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو دربیست وچهارم فوریه سال 1947 بجهت یکسان سازی و یکپارچه کردن و تدوین استانداردها ایجادشد. سازمان بين‌المللي استاندارد ایزو جایگاه و مکان و مقرش درون شهرژنو کشورسوئیس ميباشد.International Organization For Standard سازمان بین المللی استاندارد ابتدای تشکیل سازمان ضمن دنبال کردن اهداف والا درراستای ايجاد تسهيلات درون تجارت بين‌المللي حمايت ازتوليدكننده و مصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي تكنولوژيكي اقتصادي و غیره باعضويت 25 كشورجهان نهادینه شد. بتدريج سايركشورهاي جهان منباب عضویت داخل سازمان بین المللی استاندارد اعلام آمادگی کردند وهم اکنون حداقل داراي 164عضو ميباشد. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي کشور پهناور و عزیزمون ايران یکی ازاعضاي اصلي سازمان استاندارد بوده و بافعاليت دركميته‌ فني ايزو درتدوين استانداردهاي بين‌المللي مشاركت داشته ودارد.کسب افتخار جهت حاضربودن مداوم دربازارهاي داخلی و بين المللي اعم از صادرات ،حضور مستمردرمناقصات و تبلیغات تحت تاثيررقابتهاي فشرده و افزايش عرضه برتقاضا همواره به دو عامل اساسي و مهم، کيفيت و کمیت بستگي دارد.

گواهینامه ایزو گواهی میدهدکه یک سیستم مدیریتی ، فرآیند تولید ، خدمات ویارویه اسناد و مدارک دارای کلیه الزامات استاندارد سازی و تضمین کیفیت میباشد. ایزو سازمان بین المللی استاندارد یک سازمان بین المللی مستقل ، غیر دولتی، بین المللی میباشدکه استانداردها بابت اطمینان ازکیفیت، ایمنی و کارآیی محصولات، خدمات و سیستمها تهیه میکند.گواهینامه های ایزو دربسیاری زمینه های صادرات ، تبلیغات ، صنعت ، مناقصات ،مدیریت انرژی و مسئولیت اجتماعی گرفته تادستگاههای پزشکی و مدیریت انرژی وجود دارد.گواهینامه ایزو دارای استانداردها و معیارهای جداگانه میباشد و بصورت عددی طبقه بندی میشود. همانطورکه بند بالاگفته شد، ایزو سازمان بین المللی استاندارد سازی اشاره دارد. ایزواستانداردها راتدوین میکند و بمنظور صدور گواهینامه مشاغل ویاسازمانها چنین کاری راانجام میدهد. صدور گواهینامه باشخص ثالث اداره میشود و سالانه مورد ممیزی قرار میگیرد.

گواهینامه ایزو اولین مرحله جهت اخذ گواهینامه ایزو انتخاب مرجع میباشد، مراجع متعددی هستند و گواهی ایزو صادرمیکندکه بطورکل به دوگروه تقسیم میشوند، IAF International Accreditation Forum انجمن اعتباردهندگان بین المللی نامیده میشود ویاغیرIAF هستندوIAF یک نهادبین المللی میباشدکه برکارaccreditation body ABنظارت و ممیزی میکندو بدانها اعتبارمیدهد وAB یکسری CB Certification Body مرجع گواهی دهنده مدرک ایزو تحت نظر داردکه بدانها اعتبار میبخشد. لازم بذکرست گواهینامه های ایزو که مراجع IAF صادرمیکند مستلزم زمان وهزینه بالا میباشند متقاضیان لزوما بدانند کارفرمای مناقصه گذارگواهی نامه ایزو زیرنظر مراجع IAF قبول میکند و اشخاص حقیقی ویا حقوقی متحمل هزینه بالا وصرف زمان طولانی میشوند اما بغیر اینصورت متقاضیان میتوانند بارجوع به یک مرجع غیر IAF گواهینامه ایزو دریافت کنند و هزینه کمتر و حداقل زمان جهت اخذ گواهینامه ایزو شامل حالشان شود ضمنا دریافت گواهینامه ایزو مرجع IAF علاوه برحضور درمناقصات کمک شایانی بابت صادرات کالا و محصولات دربازارهای جهانی و بین المللی میکند. بنابراین میتوان نقش ایزو بابت صادرات و مناقصات و همچنین تبلیغات پررنگ دانست و بدان استفاده نمود. یکی ازمحبوب ترین استانداردهای ایزو ، ایزو9001 میباشد. چنین استانداردی متعلق یک صنعت نیست، بسیاری شرکتها جهت ایجاد یک سیستم کیفیت منباب پاسخگویی، الزامات نظارتی ویا برآورده کردن نیازهای کیفیت مشتری واشخاص استفاده میکنند.گرچه محبوبیت، صدورگواهینامه ایزو 9001 یک کار بزرگ میباشد. امری بدیهی و نیازمند برنامه ریزی متفکرانه، استراتژی، مستند سازی، آموزش و اجرا دارد.

گواهینامه ایزو ایزو دارای گواهینامه های فراوانی بابت سازمانها و شرکتها دارد بهمین جهت بترتیب میتوان ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت، پرکاربردترین و پرمصرفترین ایزو ازانواع ایزو و استاندارد نامبرد. مجموعه هاییکه قصد پیاده سازی و طراحی و اجرا دارند میبایست مرحله اول ایزو 9001 دریافت کنند، ایزو 14001 سیستم مدیریت ایمنی زیست محیطی، سازمانهارا راهنمایی میکند وتا اینکه فعالیتشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کارکنان، باعث کاهش حوادث درون محیطهای کاری، رایجا مجموعه ویاسازمانیکه سه گواهینامه فوق راداشته باشد اصطلاحا مجموعه دارای سیستم مدیریت یکپارچه ویابه اختصار گواهی IMS میباشد. ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان، دستورالعملهایی بابت روند رسیدگی شکایات مربوطه محصولات و خدمات یک سازمان ، ازجمله برنامه ریزی ، طراحی، توسعه، بهره برداری، نگهداری و بهبود عملکرد ارائه میدهد ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان، راهنمای تعریف و اجرای فرایندها بجهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد. ایزو 10004 بجهت جذب مشتری و رضایت مشتری گام برمیدارد و بنحوی برروی مشتری مداری تاکید دارد. استانداردهای نامبرده فوق رامیتوان بجهتی ازپرکاربردترین استانداردهای ایزو نام برد و کاربرد ایزو منباب تبلیغات ، صادرات و مناقصات رانمیتوان چشم پوشی کرد.
گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه اخذ ایزو، آماده خدمت رسانی و مشاوره میباشد. لذا مفتخریم باحضور مدیران و مشاوران متعهد و کارامد بشما عزیزان درزمینه دریافت گواهینامه های ایزو مشاوره دهیم.