استاندارد NACE چیست؟

استاندارد NACE چیست؟

استاندارد NACE درحوزه خوردگی توسط نهاد NACE یک استاندارد بین المللی تدوین شده است. اصطلاح NACE بمعنای فارسی انجمن مهندسان خوردگی می باشد. در سال 1943 NACE بعنوان انجمن ملی مهندسان خوردگی تاسیس شد. استاندارد مواد که توسط NACE انجمن ملی مهندسان خوردگی صادر شده است. مواد مقاوم در برابر خوردگی این استاندارد مانند فولادهای ضد زنگ می توان در محیطهای خاص میدان نفتی استفاده کرد که سختی مواد را محدود کرده و مشخص می کند.

NACE انجمن دارای گروه کاری و کار گروه تخصص می باشد. انواع محصولات با قابلیت خوردگی تحقیق و تدوین استاندارد در زمینه مهندسی خوردگی زنگ زدگی می نمایند. یک سازمان مانند NACE سازمان حرفه ای برای صنعت کنترل خوردگی می باشد. ماموریت آن محافظت جامعه در جهت مردم دارایی ها و محیط زیست در برابر سوء خوردگی تامین می کند.

 

روشهای استاندارد NACE

روش های استاندارد NACE ، روش آزمون و استانداردهای مورد نیاز مواد برای استفاده در صنعت و سایر جوامع خوردگی منتشر می کند. هر پنج سال یکبار بطور دوره ای کمیته های دائمی دوره ای استانداردها را بررسی و به روز می کنند. میزبان یک کنفرانس سالانه و چندین نشست و کنفرانس منطقه ای در سراسر جهان است.

مهندسان ، بازرسان ، تکنسینها ، دانشمندان صاحبان مشاغل ، مدیر اجرایی ، محققان ، عضویت NACE هستند. انجمن NACE در چهار منطقه در آمریکای شمالی و چهار منطقه جهانی سازمان یافته است. این انجمن 142 بخش داشته و 33 بخش دانشجویی تمام نقاط جهان برنامه های محلی جهت تبادل اطلاعات و آموزشی خوردگی را حمایت مالی میکنند. اعضای NACE تمرکز اصلی فعالیتها شامل حفاظت پوشش برای صنعت بازرسی ، آزمایش خوردگی و انتخاب مواد برای مقاومت شیمیایی خاص است.

 

آموزش و صدور گواهینامه NACE

برای بسته های آموزشی گواهینامه NACE برای اعضا فراهم کرده و از طریق کار دوره ای و امتحانات تجربه کاری یا آموزش از طریق دانشگاه معتبر بدست می آید. داوطلبان گواهینامه باید یک یا چند دوره آموزشی زا بگذرانند ، شرایط تجربی کاری هم داشته باشند. بعد داوطلبان یک آزمون کتبی یا رایانه ای را گذرانده باشند و گواهینامه ها نیز به یک آزمون عملی احتیاج دارند.

موسسه بین المللی NACE گواهینامه NACE صادر کرده است. و مراجع غیر IAF و مرکز سیستم کاران این گواهینامه با بالاترین اعتبار و کمترین هزینه صادر می کنند. سازمان برای صدور گواهینامه مالنند کاتدیک ، بازرسی پوشش ، خوردگی عمومی ، صنعت و یک برنامه Specialty می باشد. گواهینامه فولاد کربن ، تیمارهای شیمیایی بسیاری از مناطق را پوشش می دهد.

برای تست های خوردگی استانداردهای NACE جهت بسیاری از کاربردهای مختلف مانند TM-01-69 و خوردگی غوطه وری و TM-02-48 برای تردی هیدروژن منتشر می کند. مواد NACE مانند MRO175 پرکاربرد بوده و مواد مقاوم در برابر خوردگی کاربردهای نفت و گاز و MR0103 ترک خوردگی سولفید در محیط های خوردگی متمرکز شده است.

NACE تدوین استانداردهای صنعت جهت استاندارد سازی صنعت خوردگی را پاسخ داده و تمرکز بر استانداردهایی که تاثیر فناوری های نوظهور و مواد قابلیت جدید و تغییر الزامات نظارتی برطرف می کند. استاندارد NACE کمیته هایی که وظیفه نگهداری ، تولید ، انتشار کالاهایی که نیاز یک فرآیند اجماع محور دارند مانند استانداردهای فنی اطلاعات مربوط گزارش های فنی و تمام جنبه های پیشگیری و کنترل خوردگی سراسر جهان بر عهده دارد.

وظیفه هیئت مدیره NACE تایید کردن عضویت هئیت استاندارد جدید NACE بوده و اعضای آن مجاز به نظارت و مدیریت برنامه استاندارد NACE بوده و در سال 2020 توافق شده که هیئت استاندارد جهت رای گیری در هیئت مدیره بین المللی NACE داشته باشند.

برای شناخت موسس بین المللی NACE می توان NII هم نام برده و گواهینامه ارائه دهد. ارتقا ایمنی عمومی و محافظت محیط زیست کمک می کند. اما اثرات اقتصادی محیطی ناشی خوردگی کاهش می دهد. سال 1943 برای صنعت خوردگی NACE تاسیس شد.

 

استاندارد NACE چیست؟ صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید