سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت با نام ایزو 9001 برای عملکرد فرایند و بهبود خدمات و محصولات تهیه و تدوین شده است. کار سیستم مدیریت کیفیت برای رقابت و موفقیت درون بازار کیفیت بالای سازمانها جهت بازار رقابتی و رضایت مشتری می تواند راهنمای موثری باشد. در دنیای کار امروزه پردرخواست ترین و کاربرد فراوان در میان استانداردها ایزو 9001 بوده که شرکتها و سازمانها تمایل برای اخذ گواهی نامه ایزو 9001 دارند. برای بهره وری بیشتر و پیشرفت جهت اخذ ایزو9001 سازمانها بدنبال این گواهی نامه هستند. استاندارد ایزو 9001 مبنای رضایت مشتری و توجه انتظارات و نیازهای مشتری و ذینفعان پایه گذاری شده مشتریان بدنبال محصول با کیفیت بوده تا نیاز و خواسته هایشان برآورده شود.

 

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت:

برای رضایت مشتری توانایی و قدرت برای محصولات و خدمات که با رعایت الزامات قانونی فراهم می شود.

فرصتها با در نظر گرفتن رضایت مشتری

ریسکها و فرصت ها متناسب محیط و مقاصد شرکت

با در نظر گرفتن توانایی مجموعه برای انطباق الزامات سیستم مدیریت کیفیت

 

اهمیت سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت پیش نیاز تمامی انواع استانداردها و مادر همه الزامات می باشد. مراجع صادر کننده اول کار برای پیاده سازی و طراحی گواهی نامه ایزو 9001 پیشنهاد می کنند سپس دریافت استانداردهای دریافت شود. گواهی ایزو9001 می تواند برای سازمان اثربخش باشد و این الزام به تهایی میتوان دریافت نمود. برای سازمانها لزوما دریافت گواهینامه ایزو9001 توصیه می شود. وقتی ایزو9001 صادر شد نوبت ایزو 14001 و ایزو 45001 سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی که همراه گواهی ایزو9001 دریافت می شود و میتوان با سه استاندارد سودآوری فراوانی برای سازمانها دربر داشته باشد. به جرات می توان گفت این سه گواهینامه پرکاربرد ترین و راهبردی ترین ایزوها به شمار می آیند. همچنین گواهینامه IMS که سیستم مدیریت یکپارچه اطلاق می شود این سه گواهینامه تشکیل دهنده این الرام می باشد وقتی سیستم مدیریت یکپارچه برای سازمان طراحی و پیاده سازی شده باشد می گویند یک سازمان سه استاندارد سیستم مدیریتی درون سازمان بکار برده است. گواهینامه ایزو 9001 بابت مناقصات بیشترین کاربرد دارد.

 

مراحل اخذ سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

هدف از انتخاب اخذ گواهینامه ISO9001

چه مرجعی صادر کننده گواهی ISO9001

اجرایی گواهینامه ISO9001

ممیزی داخلی و خارجی

ممیزی نهایی

صدور گواهینامه ایزو9001

در اول کار باید ببینیم چرا باید گواهینامه ایزو 9001 دریافت کنیم و هدف از گرفتن گواهینامه ایزو چه می باشد. وقتی هدف مشخص شد مرجع صادر کننده ملاک بوده که گواهی نامه از مرجع انتخابی صادر شود. شرکتهایی که برای مناقصه نیاز به ایزو دارند از مراجع غیر IAF می توانند دریافت کنند و گواهی نامه ایزو 9001 را برای تبلیغات و جهت رقابت با رقیبان می توانند دریافت کنند البته برای صادرات نمی توانند گواهینامه از مراجع غیر IAF نمی توانند دریافت کنند اما اگر می خواهند صادرات انجام دهند باید از طریق مراجع IAF اقدام به دریافت اخذ گواهی نامه ایزو 9001 کنند. مستندات جمع بندی شده توسط مرکز ما بصورت رایگان تحویل مشتری داده خواهد شد. تحویل گواهینامه ایزو9001 به همراه مستندات انجام خواهد شد مشتری برای پیاده سازی می تواند از این مستندات استفاده بهینه داشته باشدبعد از پیاده سازی ممیزی داخلی و خارجی انجام گرفته و شخص ممیزی بعداز ممیزی نهایی برای صدور گواهینامه اقدام کرده و گواهینامه ایزو صادر می شود.

توصیه مهم جهت اخذ گواهینامه ایزو 9001

برای دریافت اخذ گواهی نامه ایزو 9001 مرجع انتخاب شده جهت صادر کردن مهم می باشد. مراجع تقلبی هم مشغول فعالیت بوده که باید کاملا هوشیار باشیم که مراجع تقلبی گواهی نامه ایزو صادر نکنند. این مراجع با درج لوگو و برچسب و ظاهر زیبا برای نوع گواهی نامه ایزو تقلبی صادر می کنند، که این ایزو تقلبی اعتبار نداشته و با برنامه فتوشاپ ایجاد شده صادر می شود. متاسفانه مشتریان آگاهی ندارند که این گواهی اعتبار نداشته این مراجع صادر کننده باید سایتهای ساختگی بسازنند ولی با کمال وقاحت بیان این هستند که گواهی نامه قابل استعلام می باشد و متقاضی اطلاعات ندارد. مشتری باید اطلاعات کامل دریافت کرده و برای دریافت گواهی نامه ایزو اقدام کنند. مرکز ما خدمات مشاوره رایگان و اخذ گواهینامه ایزو انجام داده و گواهینامه معتبر متناسب نیاز سازمان ارائه می دهد.