مراحل دریافت گواهینامه HDC,

مراحل دریافت گواهینامه HDC, ، مراحل دریافت گواهینامه ایزو ، مراحل دریافت گواهی نامه ISO ، مراحل دریافت گواهی آیزو ، مراحل دریافت استاندارد IZO تماما سوالاتی میباشدکه درخصوص اخذ ایزو جهت متقاضیان ممکنست پیش بیاید. مراحل دریافت ایزو درباره انواع گواهی ایزو پیش میاید و سازمانها و شرکتها و نهادهای دولتی و غیر دولتی باهر نوع فعالیت و فرآیند وباتوجه نیازهایشان درجایی غالبا مجبوربه دریافت گواهینامه ایزو میشوند. قطعا بااین سوال روبرو میشوندکه ازکجا ایزو بگیرند؟ چقدر زمان و هزینه صرف کنند. مراحل دریافت گواهینامه ایزو ؟ شرایط و ضوابط و قوانین اخذ گواهینامه HDC, ایزو کدامند؟ مدارک مورد نیاز اخذ و دریافت ایزو ؟ ازکجا بابت اخذ ایزو شروع کنیم؟ و بسیار سوالات دیگرکه برایشان پیش خواهد آمد و تمامی سوالات برمیگرددبه همین مراحل دریافت گواهی نامه ایزو .

مراحل دریافت گواهینامه HDC, همانگونه گفته شد بابت تمامی انواع گواهی ایزو پیش میاید واما بیشتر درخصوص انواع استاندارد و گواهی نامه عمومی ( ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی ، IMS سیستم مدیریت یکپارچه ( طراحی و پیاده سازی یکپارچه و همزمان سه سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای تشکیل دهنده یک سیستم مدیریت یکپارچه میدهند و اصطلاحا گفته میشودکه سازمان یک سیستم مدیریت یکپارچه رادر سازمانش طراحی و پیاده سازی نموده ست ودر اصطلاح بدان گواهی نامه اطلاق میشود.) انواع تخصصی نیزکه بیشتر درخصوص صادرات مورد توجه و حائز اهمیت هستند وباتوجه نوع فرآیند و فعالیت سازمان معین میگردند. ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودروسازی ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انواع گواهینامه تخصصی دیگرکه تعدادشان بسیارند. یکسری گواهینامه دیگرنیز تقاضای بسیاری دارندکه بدانها اصطلاحا استانداردهای مشتری مداری گفته میشود. ایزو ۱۰۰۰۱ سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو ۱۰۰۰۲ سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و ایزو ۱۰۰۰۴ سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان .درخصوص تمام اینموارد گواهی اخذ و دریافت و گرفتن گواهی نامه HDC, ایزو مورد سوال هست.

مراحل دریافت گواهینامه HDC, شامل چند مرحله اساسی میشودکه بطور خلاصه میتوان چنین گفت: اول بایستی مرجع مورد نظر باتوجه شرایط و وسعت و گستردگی سازمان تعیین و تعریف گردد. پس گام اول انتخاب مرجع مورد نظرست ، درگام بعد پیاده سازی و استقرار ایزو هست و اغلب شرکتها بدلیل اینکه پیاده سازی زمان زیادی میخواهد و شرایط سختی دارد مدیرانشان تمایل نشان نمیدهندبه پیاده سازی واقعی و بهمین دلیل روی میاورندبه مراجع داخلی ایران یاهمان مراجع غیر IAF . زیراکه مراجع IAF پیاده سازی و ممیزی راسختگیرانه میگیرند اماجهت صادرات چاره ای بجز اخذ گواهی IAF نیست. درنهایت بعدازاینکه ممیزی صورت پذیرفت و انجام شد و فرد ممیز اجازه صدور ایزو راداد گواهی نامه ایزو HDC, صادر میگردد.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باحضور مشاورین خبره و باتجربه آماده هرگونه خدمات مشاوره و اطلاع رسانی و ثبت و صدور درخصوص انواع گواهی ایزو ، HSE ، CE ، گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک بمتقاضیان محترم میباشد.