ISO HSE

لیست شرکتهای CB در ایران

لیست شرکتهای CB در ایران یاهمان مراجع صادر کننده ایزو باتوجه بدینکه هدف دریافت گواهی ایزو چیست مشخص میشود واینکه شرکت متقاضی کدام نوع ایزو هست. اغلب شرکتها بامرکز تماس میگیرند و میخواهند جهت دریافت گواهی ایزو اقدام کنند و گام اول جهت اخذ ایزو شناخت یک مرجع صادر کننده و انتخابش میباشد وبهمین دلیل و ناشناخته بودن سوال میکنندکه ازکجا ایزو بگیرند و ازطریق کدام CB اقدام کنند ودر ابتدا بایستی بدانند گواهی ایزو رابابت چه میخواهند و اولین سوال مرکز همین هست ( جهت چه هدفی میخواهند گواهینامه ایزو بگیرند). چنانچه شرکتی بخواهد صادرات کند ویا بنابر نظر کارفرمای مناقصه گزار ملزم باشدبه دریافت ایزو بایستی ازنوع ایزو IAF دریافت کند وبا چنانچه سازمان متقاضی دارای شرایط مالی و اقتصادی باشدکه بتواند هزینه کند توصیه میشود گواهینامه IAF دریافت کند ضمن اینکه برایش کارآمدترست و ممکنست زمانی بخواهد صادرات کند ویا در مناقصه شرکت کندکه برایش بسیار ثمر بخش هست.

لیست شرکتهای CB در ایران شامل CB تحت اعتبار IAF و غیر IAF میشود. CB نوع IAF زیرنظر ABIAF کشورهاست و هرکشور AB خودرا دارد. مثلا تنها AB ایرانی NACI هست و دیگر کشورها مانند ( ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS ) وغیره هرکدام AB خاص خودرا دارند و ازنظر قیمت و زمان صدور بایکدیگر متفاوتند و هزینه اخذ ایزو درآنها دارای نوسان هستند. بااین حال و بدلیل مسائل اقتصادی و مالی و سیاسی همچون تحریم ایرانیها آمدند و مراجعی ساختندکه ساخته ایرانیها بود و یعنی CB و AB ساختگی ایرانیها هستند و دیگر مرجع IAF نیست بدان نظارت کند و درون ایران ساخته شده و فعالیت میکنند و صادر میشوند.

لیست شرکتهای CB درایران و همان مراجع و شرکتهای غیر IAF شامل تمامی انواع استاندارد ایزو تماما ازطریق مراجع بیان شده صادر میشودچه انواع عمومی گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و همچنین IMS سیستم مدیریت یکپارچه یااینکه تقریبا معمول و عمومی همچون سیستمهای مشتری مداری گواهی نامه ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، گواهی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان . آیتم های تخصصی همچنین : ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، ایزو 31000 سیستم مدیریت ریسک ، ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه ، ایزو 100015 سیستم مدیریت آموزش ، ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات ، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی . تماما اینها تحت نظر IAF و غیر IAF مدیریت میشوند و صادر میگردند.

لیست شرکتهای CB ایرانی ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.