لیست شرکتهای صادر کننده ایزو

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو درواقع مراجع صادر کننده استاندارد ایزو هستندکه باعبارات مختلفی درفضاهای مجازی و بخصوص گوگل بدنبالشان میگردند اماکه لیستی باعنوان لیست شرکتهای صادر کننده ایزو وجود ندارد. مراجع صادر کننده دو دسته میشوندکه هردسته خودشان شرکتهایی دارندکه زیر نظراین مراجع کار میکنند. مراجع صادر کننده ایزو دو تیپ میشوندکه یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . مراجع IAF و غیر IAF هردو انواع گواهی ایزو رابه ثبت میرسانند و صادر میکنند. مراجع صادر کننده گواهی ایزو رادر اختصار و اصطلاح CB مینامند واین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت میکند و اعتبار میگیرد. IAF باعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان نیزخودش میاید و بدین مراجع اعتبار میدهد وبه AB اعتبار بخشیده و تاییدش میکندبه گواهی ایزو دارای اعتبار اینچنینی IAF میگویند. تمام کشورهابرای خودشان مراجعی دارندکه تحت اعتبار IAF فعالیت میکنند و میتوان ازانواع AB تحت اعتبار IAF کشورها بدین مراجع اشاره کرد: ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS و تنها مرجع صادر کننده ایرانی ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI میباشد. تمامی مراجع ازنظر اعتبار باهم فرق دارند و دارای قیمتهای متفاوتی هستند. یکدسته مراجع نیزبا عنوان غیر IAF مطرحندکه داخل ایران ساخته و پرداخته شده اند و CB و AB درون ایران ساخته شدنده و AB خصوصی اصطلاحا نامیده میشوند.

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو جزو این دو دسته هستند چنانچه جهت صادرات اخذ ایزو انجام شودو هدف دریافت گواهی نامه ایزو صادرات باشد بایستی گواهینامه تحت اعتبار IAF باشدکه تنها AB ایرانی همانگونه که گفته شد NACI هست . همچنین دیگر کشورها ضمن اینکه تمامی انواع گواهی راتمام مراجع صادر نمیکنند وهر مرجع انواع محدود گواهینامه ایزو صادر میکنندکه شرکتهای متقاضی جهت آگاهی میتوانندبه سایت IAF مراجعه کنند و برروی هرکشور کلیک کنند و مراجعش راببینند و مشاهده کنندکه هر مرجع کدام نوع گواهی ایزو رابه ثبت رسانده و صادر میکند. منظور ازانواع گواهی ایزو ، معناکه انواع عمومی گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و همچنین IMS سیستم مدیریت یکپارچه . سیستمهای مشتری مداری گواهی نامه ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، گواهی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان . ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انواع تخصصی دیگر.

لیست شرکتهای ایزو سازمانها رامجاب میکند بدلیل ناشناخته بودنشان درون گوگل جستجو کنند و اغلب ازطریق فضاهای مجازی بخصوص گوگل جستجو میکنند و ممکنه دراین میان بامراکزی برخورد کندکه گواهی تقلبی صادر میکنند و چنان باتبحر فتوشاپ شده اند که نتوان تقلبی بودنشان راتشخیص داد و بایستی قبل هرچیز ازنوع رجیستری و استعلام گواهی نامه ایزو خودشان مطمئن شوند.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.