نحوه دریافت گواهی نامه ISO برای شرکتها

نحوه دریافت گواهی نامه ISO برای شرکتها

نحوه دریافت گواهی نامه ISO برای شرکتها آنطورکه بنظر میاید دشوار نیست. سطح کشور شرکت درخواست دهنده و فعال میتواند گواهی ایزو داشته باشد بشرطیکه مراحل خاص راطی کرده وبه قوانین پایبند باشد دراسرع وقت میتواند ISO مورد نظر راداشته باشد. تعداد افراد مشغول و حجم شرکت و تعداد کمیته های اجرایی شرکت نقش خاصی درحوزه پیاده سازی و گرفتن ISO دارد.

نحوه دریافت گواهی نامه ISO برای شرکتها میتوان تعداد افراد مشغول و کمیت فرایندهای درحال اجرا و کنترل مدیریت شرکت جهت اجرای نمودن ISO اشاره نمود. داشتن ISO نشان دهنده اهمیت دادن برفاه و آسایش جامعه بجهت تمامی جهانیان میباشد و بهترست تمامی سازمانها و شرکتها درتمامی کشورهای جهان براساس مجوز ایزو فعالیت کنند. بسیاری ازشرکتهای متقاضی باروشهای متعددی بدنبال جست و جو و دست آوردن ISO هستند. شرایط اخذ ISO جهت دریافت میتواند سخت و دشوار بوده باشد زمانیکه طبق الزامات پیش نروید. بهترست بدانیداین گواهی راحتتر ازآن چیزی بوده که شما فکر میکنید. البته باتوجه بموارد فوق نمیتواند گفت دریافت گواهی ایزو جهت دریافت غیر ممکن میباشد. بدین منظور اگرخواهان دریافت گواهی ISO درسطح کشور هستید باید بدین صورت عمل کنید درهمین راستا بایدمدت زمان پیاده سازی ISO اجرای گواهی شرکت بایدیک تا6 ماه گذشته باشد بدین صورت سابقه مورد نظربرای سازمان آماده گردد.

سازمانها و مراجع معتبر صادر کننده گواهی ایزو IAF تنها مستندات کافی نیستندبلکه درخواست دهندگان ایزو، مشاوره ایزو، سازمان شما حضور دارندبه منظور بررسی نحوه بررسی و پیاده سازی ایزو ، اجرا عملکردهای مورد تایید و تاکید موکد استاندارد ایزو باتوجه شرکت شما چگونه پیاده سازی و اجرا میگردد وآیا کیفیت محصول تولیدی شما موثر بودست یاخیر.

شرایط اخذ ایزو بابت شرکتها ، مسلما بدون داشتن دانش لازم پیاده سازی ، شرایط دریافت و اخذ ایزو شرکتها جهت شما فراهم نخواهد شدو شرکت شما نمیتواندبه هدف مورد نظر و نهایی خودبرسد البته اگر بخواهید پیاده سازی ایزو، رابه صورت واقعی وهدفمند درشرکت خودداشته باشید وبتوانیدبه اخذ مجوز ایزو معتبر بین المللی درمدت زمان کمی ،دست پیداکنید.
امروزه شرکتها فقط جهت اخذ گواهینامه ایزو، علاقه نشان میدهند و جهت خدمات مشاور ایزو، پیاده سازی ایزو توجه نمیکنند. متقاضیان مشاور ایزو و پیاده سازی ایزو نیستند .فقط به مراحل دریافت گواهی ایزو و شرایط دریافت ایزو ، هزینه گرفتن ایزو و قیمت ایزو ، توجه خاص و ویژه ای ازخود نشان میدهند دارند. شرکتهای صادر کننده گواهی ایزو بجهت راحتی کار شرکتهای متقاضی سایتهایی جهت راهنمایی و مشاوره قرار داده اند. سایتهای موجود روشهای و شرایط دریافت گواهینامه مورد نظر بمنظور ارائه خدمات متقاضیان گواهی ایزو سرویس دهی میدهند. شرکتهای خواهان میتواننداز سایتهای موجود شماره تماس شرکت صادر کننده رابرداشته و مشکلات و سوالات خودمتنوع موجود جویا شده ودر اسرع وقت گواهی ایزو راصاحب شود. لینکهای نام برده تمامی سوالاتیکه ممکنست ذهن شمارا درگیر کند پاسخ داده میشود. اصولا تمامی شرکتهای صادر کننده گواهی ایزو رااصطلاحا CB مینامند. CB مخفف کلمه CERTIFY BODY بودست. شرکتهای نام برده یکی ازمعتبرترین نوع سازمانها برروی کره خاکی هستند. فعالیت شرکتهای مذکور بصورت قانونی و بین المللی میباشد. وخود صادر کننده گواهی ایزو زیر نظر مافوق خودشان مجوز مورد نظررا صادر میکند. CB توسط شرکت AB مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته ودر جهان مشغول بفعالیت میشود. سطح جهان شرکت و سازمانی میتواند براساس قابلیتها و تواناییهای خودجهت دریافت ایزو مراکز مورد نظر مراجعه کند. تلاش سازمانهای صادر کننده ایزو درراستای بالا رفتن کیفیت و قابلیتهای متعدد محصولات تولیدیست همچنین بابت سازمانهای یاد شده سلامتی و رفاه بشر نیزمهم میباشد. براحتی ازروی اینموارد رد نمیشوند. ناگفته نماند سطح کشور مراکز صادر کننده گواهی ایزو بتعداد انگشتان دست نیز نمیرسد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و باحضور مشاورین خبره بطور رایگان تمامی خدمات مشاوره رابا یک تماس دراختیار شما قرار خواهد داد.