شرایط اخذ ایزو ارزان و فوری برای شرکتها

شرایط اخذ ایزو ارزان و فوری برای شرکتها

شرایط اخذ ایزو ارزان و فوری بابت شرکتها مستلزم شرایط خاصی نیست، تنها بایستی شرکتها بدانند چنانچه بخواهند جهت صادرات اقدام به اخذ گواهی نامه ایزو کنند نمیتوانند فورا به گواهی نامه ایزو برسند ویا ایزو ارزان بدست آورند. شرایط اخذ ایزو ارزان وفوری بااین وجود بستگی دارد به هدف و قصد یک سازمان بابت اخذ استاندارد ایزو موردنظرش چنانچه یک شرکت بخواهد درون مناقصه شرکت کند و چنانچه کارفرمای مناقصه گذار ازاو درخواست نوع اصلی و IAF بین المللی نکند میتواند درزمان مورد نیاز به گواهی ایزو مدنظرخود برسد وهمچنین جهت هرنوع مقاصد دیگر همچون تبلیغات ورقابت وچشم وهم چشمی و مزیت دیگر سازمان میتواند فوری و ارزان گواهی ایزو دریافت کند حالا قطعا سوال پیش میاید دلیلش چیست؟ جهت توضیح بیشتر بایستی بتعریف نوع IAF وغیر IAF گواهی ایزو پرداخت.

شرایط اخذ ایزو ارزان وفوری بابت شرکتها بستگی داردبه هدف و نوع گواهی IAF وغیر IAF یعنی چنانچه گواهی ایزو ازنوعIAF باشد بدلیل داشتن شرایط و ضوایط و قوانین خاص زمانبر خواهد بود و پیاده سازی و اخذ ایزو پروسه زمانبری میباشد. ممیزی سختگیرانه ترانجام میگیرد و گواهی قطعا بدلیل رفع عدم انطباقها ضمن بردن زمان و هزینه بالایی دارد رفع انطباقها نیزهزینه بالایی دارد چنانچه سازمانی بخواهد گواهی ایزو بجهت صادرات دریافت کند نیازمند داشتن نوع IAF گواهی نامه میباشدکه بتواند صادرات رابه کشورهای دیگر انجام دهد زیراالزامات بیان شده درون نهاد بین المللی اعتبار دهندگان جهانی فاکتورهای جهانی درنظر میگیرد ومنطبق باقوانین تمامی کشورها پرداخته شده اند. توضیح بیشتر اینکه مراجع صادرکننده گواهی ایزو رادر اصطلاح CB مینامند و خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بانام AB اعتبار میگیرد و تحت نظرش فعالیت میکند و نهایتا بدان AB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست بعنوان IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان جهانی اعتباردهی میشود. یکسری دیگر مراجع هستند توسط خودایرانیها ساخته شده اند.یعنیCB و AB ساخته ایرانیها میباشد ومرجع بین المللی باعنوان IAF بدان نظارت نمیکند و اصطلاحا غیرIAF میگویند. مراجع غیر IAF ممیزی رابصورت صوری انجام میدهند و جهت پباده سازی اصراری نیست و پیاده سازی تنها به درخواست سازمان بستگی دارد وممیز طی یکی یا دوجلسه گواهی ایزو اجازه صدور میدهد.

شرایط اخذ ایزو ارزان و فوری برای شرکتها، مسلما بدون داشتن دانش لازم پیاده سازی واجرا، شرایط دریافت ایزو فراهم نخواهد شد و نمیتوانندبه هدف نهایی خودبرسند، البته بخواهند پیاده سازی ایزو ، بصورت واقعی و هدفمند درون شرکت خودداشته باشند و بتوانید اخذ گواهینامه ایزو معتبر بین المللی ،دست پیداکنند. حال، بسیاری متاسفانه فقط جهت اخذ گواهینامه ایزو ، علاقه نشان میدهند واز خدمات مشاور ایزو ، پیاده سازی ایزو و اجرا استفاده نمیکنند. خواهان مشاوره ایزو ، مشاور ایزو و پیاده سازی ایزو و هچنین اجرا ،نیستند. فقط مراحل اخذ ایزو ، شرایط دریافت مدرک ایزو ، هزینه گرفتن گواهی نامه ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو ، توجه خاص و ویژه ای دارند. شرایط رقابتی شدید امروز داخل بازار جهانی، بابت شرکتهای طیف گسترده بخشهای تولیدی و خدماتی ضروری شده و اجرای متغیر تضمین کیفیت محصولات ویا خدمات خودارائه میدهند.      

اخذ ایزو ارزان و فوری درخواست بسیاری سازمانها میباشدکه میخواهند گواهی ایزو بگیرند واغلب نیاز فوری دارندبه گواهی ایزو و بیشتر جهت مناقصه آنقدرفوری میخواهندبه ایزو برسند و متقاضی ایزو ارزان نیزهستند. بدلایل متعددی همچون مسائل مالی شرکت ویا اینکه گواهی ایزو آنقدر برایشان مهم نیست و صرف داشتن ایزو برایشان مهم هست بهمین دلیل میخواهند اقدام کنندبه اخذ استاندارد ایزو و قطعا بدنبال ایزو ارزان هستند و البته لازم بذکرست شرکتها بعدها چنانچه نیاز و تمایل داشته باشندبه اخذگواهی نامه ایزو نوع IAF میتوانندگواهی غیرIAF خودرا برروی IAF باپرداخت مابه التفاوت سوئیچ کنند.
شرایط اخذ ایزو ارزان و فوری یکی ازعناوینی میباشدکه شرکتها باآن بدنبال مطلب و سوال مورد نظر خودجستجو میکنند وبامراکز مشاوره زیادی برمیخورند یکی ازاین مراکز مشاوره، مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه سابقه درخشان و بصورت 24ساعته و رایگان تمامی خدمات مشاوره رادراختیار متقاضیان محترم قرار میدهند.تنها یک باتلفنهای مرکز میتوانید راهنماییهای لازم راگرفته و هرچه سریعتر باکمترین هزینه به ایزو مورد نظر خودبرسید.