MOJAVEZ 2

گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی , مجوز اداره کار

گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ویا همان مجوز اداره کار باعناوین مختلفی چون گواهینامه اداره کار, رتبه شرکتهای خدماتی, رتبه فضای سبز, رتبه صنایع غذایی و امور آشپزخانه, رتبه تاسیسات و تجهیزات شرکتهای خدماتی, رتبه خدمات عمومی و نگهبانی نیزبه کار برده میشود.

مجوز اداره کار یاهمان گواهی نامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی رااز کجا دریافت کنیم؟

دریافت گواهی تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی می بایست ازطریق اداره کار انجام شود وبرای دریافتش بایدبه یکی ازنهادها و انجمن های معرفی شده توسط اداره کار همان استانی که دفتر مرکزی درآن قرار دارد مراجعه نمایند.

گواهینامه اداره کار بایستی بررسی شودکه طبق اساسنامه آدرس دفتر مرکزی کجا اعلام گشته و بازرس اداره کار طبق آدرس اعلام شده روی سایت بدان آدرس بجهت بازرسی میرود.

مدارک مورد نیاز بحهت دریافت مجوز اداره کار شامل اساسنامه, آگهی تغییرات, آگهی تاسیس, نامه درخواست تایید صلاحیت, لیست تجهیزات دفتر مرکزی, تجهیزات پروژه و ازهمه مهمتر طرح طبقه بندی مشاغل بمنظور دفتر مرکزی و پیمان میباشد.
رتبه شرکتهای خدماتی یاهمان مجوز اداره کار ازموارد امتیازآورش میتوان بدین مورد اشاره کردکه هرچه تعداد قراردادهای معرفی شده و لیست تجهیزات دفتر مرکزی بیشتر باشد امتیاز بیشتری دریافت میشود. رتبه های کسب شده ازامتیاز و رتبه 7 شروع میشودو هرچه امتیاز بیشتری دریافت شود رتبه ی کسب شده بالاتر خواهد بود وبه سمت رتبه 1 خواهد رفت.
مدرک تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ویا همان مجوز اداره کار مختص رشته ها ویا زمینه فعالیتهای معرفی شده زیر میباشدکه میتوان براساسش رتبه کسب کرد: امور آشپزخانه و رستوران, تعمیر و نگهداری و تجهیزات و وسایل اداری, خدمات عمومی و نگهبانی, فضای سبز, تاسیسات, چاپ و تکثیر, حمل و نقل.

دریافت تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی هزینه هایی دربر داردکه شامل هزینه کلاس کارفرمایی, هزینه کارشناسی و بازرسی از شرکت و دفتر مرکزی, طرح طبقه بندی مشاغل .

کلاس کارفرمایی ویژه مدیر عامل ویا رئیس هیات مدیره میباشدبا تحصیلات بالاتر از دیپلم وبه مدت 3 روز برگزار میشود.

دریافت مجوز اداره کار یکی ازالزامات دیگر بابت اخذش داشتن اجاره نامه میباشدبا کد رهگیری وباید بانام شرکت گرفته شود درغیر اینصورت اگرچنانچه نماینده شرکت اقدام بابت گرفتن اجاره نامه کرده باشد بایستی و حتمادر اجاره نامه لفظ به نمایندگی ازنام شرکت مربوطه نوشته شودو دفتر مرکزی بایستی بالای 20 متر باشد. ودفتر مرکزی حتما کد کارگاهی بیمه داشته باشد.

اخذ مجوز اداره کار باتوجه بدین مراتب بیان شده بایستی توجه شودکه ابتدا مدارک را کامل کنید سپس اقدام به ثبت نام و تشکیل پرونده نمایید .

متقاضیان و کاربران درخصوص کسب اطلاع ازچگونگی و نحوه دریافت مجوز اداره کار ممکنست باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خودشان درون گوگل جستجو نمایند:

گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی, مجوز اداره کار, گواهینامه اداره کار, رتبه شرکتهای خدماتی, رتبه فضای سبز, رتبه صنایع غذایی و امور آشپزخانه, رتبه تاسیسات و تجهیزات شرکتهای خدماتی, رتبه خدمات عمومی و نگهبانی, مدرک تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی, مدرک مجوز اداره کار, گواهی مجوز اداره کار, مدرک اداره کار, مدارک اخذ مجوز اداره کار, سامانه اخذ صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی, شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری, تایید صلاحیت مسئول ایمنی, مشاهده جزئیات گواهینامه صلاحیت پیمانکاری, استعلام تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی وغیره.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص مجوز اداره کار درخدمت متقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران رایگان میباشد.