روش اجرایی آموزش

روش اجرایی آموزش

روش اجرایی آموزش از جمله مهمترین روش های اجرایی استانداردهای ایزو تعریف شده است. مستندات شامل روش ها ، فرم ها و دستورالعمل ها می گردد. این روشها و فرم ها و دستورالعمل ها متنوع و متعددند که یکی از این روشها روش اجرایی آموزش است. روش اجرایی آموزش اشاره دارد به آموزش و همچنین نیروی آموزش دیده ی دارای تحصیلات و تجربه و مهارت کافی . آگاه دارد که یک نیروی موثر در یک سازمان که می خواهد بر روی کیفیت نظارت کند و محیط زیست و ایمنی بهداشت را در یک سازمان اجرایی و کنترل کند بایستی تحصیلات لازمه و تجربه و مهارت کافی را در این عوامل داشته باشد.

منابع انسانی

1) كلیات

در روش اجرایی آموزش می گوید که پرسنل و کارکنانی که بر روی کیفیت و بر روی پیامدهای محیط زیست و همچنین ایمنی و بهداشت شغلی تاثیرگذار هستند (یعنی آن دسته از کارکنانی که فعالیت های موثر و تاثیر گذار را برنامه ریزی کرده و مدیریت می کنند و اجرا یا تصدیق می کنند) می بایستی که واجد شرایط لازمه یعنی تحصیلات، آموزش، تجربه و مهارت کافی باشند و صلاحیت لازمه را دارا باشند و از صلاحیت کافی برخوردار باشند. تحصیلات، آموزش، تجربه و مهارت کافی مواردی هستند که بعنوان شرایط احراز شغل درون فرم های شناسنامه شغل مشخص گشته اند و هنگام واگذار کردن مشاغل موثر بر این موارد (تحصیلات، آموزش، تجربه و مهارت کافی ) به افراد، به آنها توجه می شود.

2) صلاحیت، آگاهی و آموزش

در شرکتی که می خواهد روش اجرایی آموزش را انجام بدهد ، بایستی موارد زیر در قالب یک سیستم مدیریت یکپارچه، مورد توجه قرار بگیرد:

1 ) شایستگی های لازمی که افراد تاثیرگذار بر روی الزامات سیستم مدیریت یکپارچه بایستی دارا باشند را تعیین و مشخص کند.

2) روش اجرایی آموزش بر این تاکید می کند که کارکنان و پرسنل از اهمیت وظایف و کارهایی که انجام می دهند اطمینان دشته باشند.

3) روش اجرایی آموزش ، اهمیت انطباق با خط مشی و همچنین الزامات سیستم مدیریت یکپارچه را مورد بررسی قرار می دهد.

4) پیامدهای زیست محیطی بارز بالقوه و بالفعل ایمنی و بهداشت شغلی که حاصل از فعالیت های منافع و بهره وری ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی حاصل عملكرد ایشان.

5) نقش و مسئولیت و وظیفه خود در رسیدن به انطباق با خط مشی و همین طور روشهای اجرایی سیستم شامل الزامات ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی شامل الزامات آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری.

6) عواقب بالقوه ای که در صورت سرپیچی از روشهای اجرایی عملیاتی تدوین شده پیش خواهد آمد.

7) ارائه آموزشهایی که برای پرسنل در اولویت هست و برای آنها لازم هست تا نیاز آموزشی آنها یرطرف شود در قالب سیستم آموزش

8) پس از اجرایی شدن هر آموزش، باید که میزان تاثیر و اثر بخشی آن مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرد تا اطمینان حاصل بشود که نیازهای از قبل تعیین شده با اجرای آموزش ها برطرف گردیده است. اگر نتایج ارزیابی و سنجش نشان داد که آموزش ها تاثیر لازمه را نداشته یا باید دوباره آموزش های لازمه داده شود و یا با تدابیری مثل جابجا کردن پرسنل نیاز سازمان برطرف گردد.

9) روش اجرایی آموزش می گوید که باید در شرکت ، مدیریت بر این اعتقاد باشد که پرسنل شاغل از مفهوم کار خود و اهمیت فعالیت هایی که انجام می دهند و تاثیری که این فعالیتها بر روی رضایت مشتری دارد کاملا آگاه باشند و نقش خود را در دست یافتن به اهداف سازمان درک کرده باشند. این آگاهی ها از طرق مختلفی همچون برگزاری جلسات توجیهی، ارائه دادن آموزش به پرسنل، نصب کردن تابلوهای مختلف با هدف گسترش فرهنگ کیفیت این آگاهی ها به پرسنل داده شود.

10) سوابق مربوط به تحصیلات، آموزش ها ، مهارت ها و تجارب پرسنل بطور دقیق و کامل نگهداری می‌شوند.

کاربران با مرورگرهای مختلفی منجمله گوگل با عبارات مختلفی به دنبال جستجو درباره دانلود رایگان روشهای اجرایی ایزو ، دانلود رایگان دستور العمل های ایزو و همچنین دانلود رایگان فرم های ایزو هستند. دانلود رایگان مستندات ایزو ، دانلود رایگان دستورالعملهای ایزو 9001 ، دانلود رایگان دستورالعمل های ایزو 14001 ، دانلود رایگان دستورالعمل های ایزو 45001 ، دانلود رایگان دستورالعملهای IMS ، دانلود رایگان روش اجرایی ISO 9001، دانلود رایگان روش اجرایی ایزو14001 ، دانلود رایگان روش اجرایی ایزو45001 ، دانلود رایگان روش اجرایی IMS ، دانلود رایگان روش اجرایی آموزش ایزو14001 ، دانلود رایگان روش اجرایی آموزش ایزو9001 ، دانلود رایگان روش اجرایی آموزش ایزو45001 ، دانلود رایگان روش اجرایی آموزش IMS ، دانلود رایگان دستورالعمل آموزش ایزو14001 ، دانلود رایگان دستورالعمل آموزش ایزو9001 ، دانلود رایگان دستورالعمل آموزش ایزو45001 ، دانلود رایگان دستورالعمل آموزش IMS و بسیاری عبارات دیگر و سوالات دیگر که کاربران را به سمت مرورگرها جهت جستجو می کشاند.

تمامی مستندات و روش های اجرایی و فرم ها و دستورالعملهای انواع گواهینامه های ایزو رابه صورت رایگان دانلود نمایید. جهت دانلود رایگان روش های اجرایی و دانلود رایگان فرم ها و دانلود رایگان دستورالعملهای انواع گواهی نامه ایزو و تهیه دانلود رایگان مستندات ایزو و تهیه فایل مستندات ایزو به صورت رایگان تنها کافیست با مرکز سیستم کاران یک تماس بگیرید.

 

اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.