IMS چیست؟

IMS چیست؟

استانداردهای اصلی که معمولاً برای تشکیل یک IMS ترکیب می شوند عبارتند از:

مدیریت کیفیت ISO 9001

ISO 14001 مدیریت زیست محیطی

ISO 45001 بهداشت و ایمنی شغلی

داشتن مدیریت یک سازمان می تواند یکی از سخت ترین وظایف باشد. عملیات های مختلفی برای اداره کردن وجود دارد و نظارت بر همه آنها در هر مقطع زمانی بسیار دشوار است. شما واقعا نمی توانید روی هیچ یک از آنها تمرکز کنید مگر اینکه یک سیستم مدیریت یکپارچه داشته باشید که به شما در انجام این کار کمک کند. داشتن چنین سیستمی به این معنی است که می توانید تمام فرآیندهای سازمان خود را تحت یک چارچوب نظارت کنید. گواهی از این نوع به شما کمک می کند سازمان را به عنوان یک عملکرد واحد بشناسید و تحت یک فرآیند واحد برای رسیدن به یک هدف واحد کار کنید.

با سیستم کاران امروز نیاز به یک سیستم مدیریت یکپارچه را درک می کنید. این به این معنی است که می‌توانید جزئیات دقیقی را که در غیر این صورت امکان‌پذیر نبود، نظارت کنید. برنامه ریزی یک سیستم برای رسیدن به یک هدف خاص در هر کسب و کاری بسیار مهم است. وقتی چنین گواهینامه ای دارید، دید واضحی از شرایط عملیاتی سازمان و نحوه عملکرد آن خواهید داشت. از آنجایی که شما بر IMS کنترل دارید، می توانید کارایی کلی سازمان را نیز کنترل کنید. این به معنای سودآوری بهتر و بهبود بازده سرمایه گذاری است.

برای دستیابی به چنین گواهینامه ای، سیستم کاران تنظیمات فعلی شما را ارزیابی می کند و تغییرات در برنامه های موجود را توصیه می کند. نیاز به گنجاندن فرآیندها و رویه های مختلف وجود دارد، حتی مستندسازی عملیات های مختلف مورد نیاز است زیرا هدف شما بهبود کارایی کلی سیستم است. این امر باعث صرفه جویی در وقت و پول شما می شود. پس از اعمال این تغییرات، IMS را ارزیابی می کنیم و به سمت صدور گواهینامه می رویم.

این گواهینامه برای یک دوره سه ساله معتبر است و پس از آن بازرسی در IMS باید دوباره انجام شود. اگر به دنبال ارتقای سازمان خود به سطح بعدی کارایی هستید، داشتن گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ضروری است.

داشتن مدیریت یک سازمان می تواند یکی از سخت ترین وظایف باشد. عملیات های مختلفی برای اداره کردن وجود دارد و نظارت بر همه آنها در هر مقطع زمانی بسیار دشوار است. شما واقعا نمی توانید روی هیچ یک از آنها تمرکز کنید مگر اینکه یک سیستم مدیریت یکپارچه داشته باشید که به شما در انجام این کار کمک کند. داشتن چنین استانداردهایی به این معنی است که می توانید تمام فرآیندهای سازمان خود را تحت یک چارچوب نظارت کنید. با سیستم کاران ، امروز نیاز به یک سیستم مدیریت یکپارچه را درک می کنید.

 

گواهینامه IMS چیست؟

این یک سیستم کیفیت است که فرآیند و کیفیت خدمات را در شرکت شما بهبود می بخشد و در نتیجه منجر به افزایش کارایی در سیستم می شود. چگونه این امر محقق می شود؟ خیلی ساده، این امر صرفاً با کاهش هدر رفت و با استفاده بهتر از منابع و ساده‌سازی شیوه‌های فعلی در شرکت به دست می‌آید.

 

مزایای گواهینامه IMS

از آنجایی که شما بر IMS کنترل دارید، می توانید کارایی کلی سازمان را نیز کنترل کنید. این به معنای سودآوری بهتر و بهبود بازده سرمایه گذاری است. نیاز به گنجاندن فرآیندها و رویه های مختلف وجود دارد، حتی مستندسازی عملیات های مختلف مورد نیاز است زیرا هدف شما بهبود کارایی کلی سیستم است. این امر باعث صرفه جویی در وقت و پول شما می شود. گواهینامه این استانداردها برای یک دوره سه ساله معتبر است و پس از آن باید دوباره ممیزی در IMS انجام شود. پس مزایای IMS را اینطور می توان طبقه بندی کرد.

 

مزایای یک IMS :

سازگاری اهداف، اهداف، سیستم ها و رویه ها

کاهش زمان و هزینه در سراسر شرکت

کاهش هزینه های صدور گواهینامه، زمان ممیزی و فرکانس

تصویر و شهرت شرکت بهبود یافته است

بهبود کارایی کارکنان از طریق تعریف نقش ها و مسئولیت های روشن

کاهش خطرات

 

برای اولین بار برای صدور گواهینامه اقدام می کنید؟

آماده کردن

شما باید سیستم مدیریت مستند خود را راه اندازی کنید

سپس مطمئن شوید که با استاندارد(های) انتخابی شما مطابقت دارد

ارزیابی کنید

ما ابتدا یک بررسی سند انجام می دهیم تا بررسی کنیم که شما یک سیستم دارید

سپس ارزیابی‌هایی در محل انجام می‌دهیم تا بررسی کنیم که آنچه را که سیستم شما می‌گویید انجام می‌دهید یا خیر

گواهی کنید

ما به شما فرصتی برای حل و فصل هرگونه یافته از طریق گزارش مفصل خود خواهیم داد

پس از تصحیح این موارد، گواهی ها صادر می شود و ثبت نام در طرح های قابل اجرا تکمیل

در سال‌های دوم و سوم، برای معتبر نگه داشتن گواهی شما، بازدیدهای نظارتی انجام خواهیم داد

 

اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.