شرایط اخذ ایزو ارزان

ایزو ارزان که هم در سطح جهانی و بین المللی و هم در سطح داخل کشور فعالیت دارند واز دیگر ایزو های موجود شناخته تر و معروف تر هستند و هر کدام دارای شرایط و ضوابطی هستند که شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت ایزو ارزان را به خود جذب می کنند. ایزو در سطح جهانی کهایزو IAF نامیده می شود و ایزو در سطح داخلی ایزو غیر از IAF نامیده می شود و هر کدام به صورت جداگانه فعالیت می کنند.

شرکت ها و سازمان هایی که متقاضی درخواست ایزو ارزان هستند با توجه به درخواست آنها که آیا ایزو بین المللی IAF را می خواهند دریافت کنند یا ایزو غیر از IAF که این ایزو در سطح داخل کشور است باید شرایط و ضوابطی را رعایت کنند که در ذیل برای هر کدام شرایط ذکر می شود.

 شرایط اخذ ایزو ارزان

 

اخذ ایزو در سطح بین المللی

ایزوIAF در سطح بین المللی فعالیت می کند و شرکت ها و موسسات برای دریافت ایزو ارزان باید ضوابط و شرایط بین المللی را رعایت کنند که به شرح ذیل می باشد:

الف-شرکت ها و موسساتی متقاضی برای دریافت ایزو ارزان نیاز به زمان زیادی دارند تا بتوانند ایزو ارزان را دریافت کنند.

ب- شرکت های مرجع صادرکننده گواهی ایزو ارزان شرایط و مقررات سختی را برای شرکت های متقاضی دریافت ایزو ارزان گذاشته اند که هر شرکت یکه خواستار دریافت ایزو باشد باید این شرایط را رعایت کند تا بتواند بعد از رعایت این شرایط ایزو ارزان را دریافت کند.

ج-شرکت های متقاضی ایزو ارزان باید هزینه های هنگفت و زیادی را برای دریافت ایزو ارزان متحمل شوند تا بتوانند بعد از پرداخت هزینه، از شرکت های مرجع صادرکننده ایزو ارزان ، گواهی ایزو ارزان را دریافت کنند.

بنابراین برای اینکه شرکت های صادرکننده بین المللی ایزو ارزان، بتوانند برای شرکت های متقاضی، گواهی ایزو ارزان صادر کنند نیاز به رعایت سه شرط بالا می باشند ولی با توجه به شرایط سختی که برای شرکت های متقاضی ایزو در سطح بین اللملی وجود دارد کمتر شرکتی اقدام به دریافت ایزو در سطح جهانی می کند و زمانی که شرکتی ضوابط را رعایت کرد و توانست ایزو ارزان را دریافت کند فعالیت خود را در زمینه ایزو ارزان شروع می کند و با تولید محصولات مرغوب مشتریان زیادی را جذب می کند و می توانند محصولات خود را به کشورهای دور و نزدیک انتقال دهند و روابط کاری خود را به صورت وسیع در سطح بین المللی گسترش دهند و موجب معروف شدن نام شرکت و صاحبان آن و همچنین موجب فروش محصولات مرغوب و افزایش سود خواهند شد.

 

اخذ ایزو در سطح داخلی

در سطح داخلی منظور در داخل کشور می باشد که شرکت ها و موسساتی که می خواهند در زمینه ایزو غیر از IAF فعالیت کنند و بخواهند گواهی ایزو ارزان را دریافت کنند نیازمند مراجعه به مراجع صادرکننده گواهی ایزو ارزان هستند که مراجع صادرکننده ایزو ارزان برای اینکه بتوانند گواهی ایزو ارزان را برای این شرکت ها صادر کنند شرایطی را در نظر گرفته اند که خیلی راحت تر و آسانتر از ایزو در سطح بین المللی است که شرکت های متقاضی با رعایت این شرایط ایزو ارزان را دریافت می کنند که این شرایط به شرح ذیل آمده است:

1- شرکت های متقاضی ایزوو ارزان باید از دانش و آگاهی در این زمینه برخوردار باشند و بدانند که ایزو ارزان چیست و در چه زمینه هایی فعالیت می کند و نحوه کار و عملکرد شرکت در راستای ایزو ارزان چگونه باید باشد تا بتوانند به راحتی به فعالیت بپردازند.
2- شرکت های صادرکننده گواهی ایزو ارزان، مناقصاتی را برای شرکت های متقاضی ایزو ارزان می گذارند تا صاحبان شرکت های متقاضی، در این مناقصات شرکت کنند و از ایزو آگاهی هایی را به دست بیاورند و بر دانش قبلی خود بیفزاند.

بنابراین درسطح داخلی دو شرط وجود دارد که برای شرکت های متقاضی ایزو ارزان ، که در صورت رعایت این دو شرط، مرجع صادرکننده ایزو ارزان برای سازمان های متقاضی، گواهی ایزو ارزان صادر می کنند تا فعالیت خود را شروع کنند. و بتوانند در راستای هدفی که از ایزو ارزان در نظر دارند محصولات با کیفیت و مرغوبی تهیه کنند و مشتریان خوبی را جذب کنند و اینگونه بتوانند نام شرکت خود را در سطح داخلی معروف کنند و همچنین صاحبان شرکت شناخته تر می شوندو این موجب افزایش تولید محصول و افزایش سود می باشد

 

شرایط اخذ ایزو ارزان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید