اخذ گواهینامه ایزو

اخذ ایزو

مراحل اخذ ایزو عبارت میشوداز:

۱_ انتخاب نوع گواهی نامه ازسوی سازمان متقاضی

۲_ انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

۳_ طراحی، مستندسازی و پیاده سازی گواهی نامه ایزو

۴_ انجام ممیزی داخلی و خارجی

۵_ ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

 

انتخاب نوع گواهی ایزو

انتخاب نوع ایزو متناسب نیاز سازمان مشخص میگردد

انتخاب نوع گواهی نامه ازسوی سازمان متقاضی

انتخاب نوع گواهی ایزو اولین مرحله ازدریافت گواهی نامه ISO  می‌باشد. وقتی سازمانی باتوجه به اهداف و نوع فرآیندهایش بداندچه استانداردی لازم دارد و انتخاب آگاهانه داشته باشد میتواندبه بهترین نتیجه برسد. گواهی نامه های ایزو دو نوع عمومی و خصوصی دارند. گواهی نامه عمومی برای انواع شغل ها و صنایع کاربرد دارد و ازمهمترین آنها گواهیISO 9001  بانام سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد. وقتی سازمانی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ رادر مجموعه اش پیاده کند یعنی تمام شاخصها و فرآیندها رامشخص و واضح میکند و همین مدیریت سیستم مدون و منظم ازانجام کارهای تکراری و بی فایده جلو گیری میکند و باعث بالا رفتن توان رقابتی سازمان حتی درسطح بین المللی میشود. یکی دیگراز استانداردهای عمومی اخذ ISO 14001 بانام سیستم مدیریت زیست محیطی میباشد. وقتی سازمانی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ رادر مجموعه اش پیاده میکند نشان میدهد به سلامت و حفظ و صیانت ازمحیط زیست توجه ویژه ای دارد و باعث ایجاد ارزش افزوده برای سازمان متقاضی میباشد. ISO 45001 بانام سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای گواهی نامه عمومی تنظیم شده ازسازمان جهانی استاندارد می‌باشد. وقتی سازمانی استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ رادر سازمانش پیاده میکند یعنی به تعهد شغلی خود پایبند بوده و حفظ و سلامت و ایمنی محیط و پرسنل برایش بسیار مهم میباشد. گواهی نامه خصوصی همانطورکه ازاسمش پیداست فقط خصوصی و مختص یک حرفه و صنعت میباشد. مثلا استاندارد ISO 22000  بانام سیستم مدیریت درصنایع غذایی، گواهی ایزو ۲۲۰۰۰ مخصوص کارخانه های تولید مواد غذایی و خوراکی میباشد. و استاندارد ISO 13485 بانام سیستم مدیریت کیفیت درتجهیزات پزشکی، گواهی ایزو ۱۳۴۸۵ فقط مخصوص تولید محصولات و تجهیزات پزشکی میباشد.

 

انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

مراجع صادر کننده ایزو بطور کلی دو گروه IAF و غیر IAF میشوند

انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو ( مراجعIAF  و مراجع غیرIAF  چیست؟)

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو رااصطلاحاCB می‌نامند.CB ها نیز تحت نظر مراکز معتبری اعتبار دهی میشوند. نام این مرکز اعتبار دهنده رااصطلاحاAB  مینامند. AB  ها نیز دو دسته میشوند. AB های دولتی و رسمی و AB های خصوصی و غیررسمی.AB های دولتی عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی یاهمان IAF میباشند. مراجع ثبت و صدور یا CB های تحت اعتبار مراکز AB عضو انجمن بین المللی اعتبار دهندگان IAF ازاعتبار بالایی برخوردار هستند و اصطلاحا گفته میشود گواهی نامه اخذ شده ازمراجع بین المللی یاIAF دار میباشد. مراجع ثبت و صدوری کهAB  آنها خصوصی است و عضویت IAF راندارند مراجع خصوصی یا همان غیر IAF می‌نامند و گواهی اخذ شده ازاین مراجع ازسطح اعتبار پایینتری برخوردار هستند. انتخاب مرجع ثبت و صدور بستگی به اهداف سازمان دارد. مثلاً اگر سازمانی قصد شرکت درمناقصات راداشته باشد و یا قصد تبلیغات و برند سازی داشته باشد استفاده ازمراجع غیرIAF  مناسب می‌باشد و کار سازمان راه می اندازد. ولی جهت بالا بردن سطح کیفیت تولیدات و محصولات و ورود دربازارهای جهانی و انجام صادرات نیازمند استفاده ازمراجع دولتی وIAF دار میباشند‌.

 

طراحی و پیاده سازی و مستند سازی گواهینامه ایزو

طراحی و مستند سازی و پیاده سازی و ثبت و صدور گواهینامه ایزو مراحل اخذ ایزو هستند

طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی گواهی نامه ایزو

مستند سازی درهر فرآیند و خطوط تولید هرسازمانی بستگی بنوع فعالیتهای مجموعه دارد. پیاده سازی باتوجه به انتخاب نوع مرجع صادر کننده و فعالیتهای سازمان زمان و هزینه متغیری دارد. مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزوIAF  دراجرای قوانین و ملزومات استانداردها سخت گیر هستند چون باید طبق قوانین بین المللی رفتار کنند درنتیجه هزینه و زمان بیشتری راصرف میکنند. مستندات درگواهی نامه اخذ شده ازمراجع خصوصی بصورت آماده دراختیار سازمان متقاضی قرار میگیرند و نیازی به پیاده سازی مستندات نمیباشد بهمین خاطر زمان و هزینه کمتری صرف میکنند.

 

 

انجام ممیزی داخلی

ممیزی داخلی و خارجی توسط شخص ممیز انجام میشود

انجام ممیزی داخلی و خارجی

ممیزی داخلی یا همان بازرسی و بررسی مستندات پیاده شده قبل ازانجام ممیزی خارجی یااصلی توسط یک کارشناس ماهر و آشنا به قواعد ایزو درسازمان انجام میشود تاکلیه عدم انطباقات رابررسی شود و اگر ریسک و خطری درفرآیندها وجود داشت برطرف شود تاوقتی نوبت به ممیزی اصلی توسط کارشناس مرجع ثبت و صدور گواهی رسید اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام شده باشد و کارشناس ممیز رأی صدور گواهی نامه رابدهد.

 

ثبت و صدور گواهینامه ایزو

ثبت و صدور گواهینامه ایزو فوری و ارزان و معتبر جهت شرکت توی مناقصات

ثبت و صدور گواهی نامه نامه ایزو

آخرین مرحله ازدریافت گواهینامهISO  ثبت و صادر شدن مدرک ایزو می‌باشد. شما متقاضیان محترم قبل ازانجام هر کاری بابرقراری ارتباط بامرکز مشاوره درابتدا راههای استعلام و پیگیری گواهی نامه راجویا شوید. زیرا کلاهبرداران و سودجویان درحوزه اخذ ایزو بسیار زیاد شده اند و متأسفانه باصدور مدارک فتوشاپ شده و زرق و برق دار نیازمندان به گواهی ایزو رافریب میدهند و هزینه های سنگین و‌گزافی را متحمل میشوند. صحت گواهی نامه صادر شده مراجعIAF  رامیتوان باورود به سایت www.IAF.NU جستجو و پیگیری کنیم و نام اصل گواهی و نام مراجع صادر کننده و‌AB های آنها همگی درسایت وجود دارند. استعلام گواهی صادر شده ازمراجع خصوصی نیز ازطریق همانAB اعتبار دهنده و مرکز مشاوره ای که ازطریق آن اقدام به اخذ ایزو کرده اید رامیتوانید جستجو و پیگیری کنید. مرکز مشاوره معتبرباید دارای دفتر مرکزی و ثبت شده درکمیته تدوین استاندارد ملی باشد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی از معتبرترین و محبوبترین مراکز مشاوره درحوزه اخذ ایزو و انواع استانداردهای بین المللی و داخلی می‌باشد. مدیریت کاردان و دانای مجموعه بامجهز کردن مرکز و بهره گیری ازکارشناسان مجرب و حرفه ای توانسته است قدم های بزرگی جهت ارائه خدمت رسانی و عمل نیک مشتری مداری بردارد.