شرایط اخذ آرم ایزو

 

شرایط اخذ آرم ایزو

ایزو

سالیان متوالی است که ایزو در حال فعالیت است و به خوبی توانسته است محصولات با کیفیتی را برای مشتریان خود اعم از داخل کشور و خارج از کشور صادر کند و هر روز که می گذرد بر محبوبیت و مشهوریت خود می افزاید. این مشهوریت و محبوبیت در نقاط مختلف موجب شده است که مدیران شرکت ها هم از محبوبیت خاصی برخوردار باشند و رابطه شغلی خوبی بین مدیران شرکت های دارای مدرک ایزو با سایر شرکت ها و سازمان ها شود و محیط کاری خود را در سراسر جهان گسترش و تداوم یابند. و سازمان ایزو دارای استاندارد عالی است که بر دیگر سازمان ها و شرکت های دارای مدرک ایزو نظارت دارند تا مدیران استانداردهای لازم را درسطح شرکت رعایت کنند و به بهبود استاندارد شرکت کمک کنند و در جهت افزایش آن تلاش کنند. مدل های زیادی از ایزو در سطح مختلف هست که هر شرکت یا سازمان متقاضی ایزو متناسب با عملکرد و کارایی شرکت و توانایی مدیریت مدیران شرکت، هر کدام از ایزو را که مناسب شرکت ببینند برای آن اقدام می کنند تا مدرک آن را به دست بیاورند. ایزوها هم در سطح داخلی کشور فعالیت دارند و هم در سطح بین المللی و جهانی. هر کدام ویژگی ها و شرایط آسان و سختی دارد که هر شرکتی با توجه به توان خود اقدام برای دریافت آن ایزو می کند.در ذیل به شرح شرایط هر ایزو می پردازیم.

 

ایزو در سطح داخلی کشور

هر شرکت و سازمانی که متقاضی دریافت ایزو در سطح داخلی کشور هست به مراجع صادرکننده گواهی ایزو مراجعه می کند و فرم هایی را که به آنها داده می شوند پر می کنند و بعد تحویل مراجع می دهند. مراجع صادرکننده ایزو برای مدیر و مدیران شرکت ها و سازمان ها شرایطی را قرار داده اند که فقط در صورت انجام و رعایت آن شروط می توانند از مراجع صادرکننده گواهی ایزو، مدرک ایزو را خواستار باشند. ولی این شرایط به نحوی آسان است که اکثر سازمان ها و شرکت های متقاضی به سمت ایزو در سطح داخلی کشور می شتابند و آن را دریافت می کنند و به فعالیت در این زمینه می پردازند. ایزو در سطح داخلی کشور نیاز به گذراندن زمان و وقت زیاد برای دریافت مدرک ایزو توسط شرکت ها و سازمان های متقاضی نیست و همچنین نیاز به پرداختن پول و مبلغ زیادی به مراجع صادرکننده گواهی ایزو نیستند و با دادن هزینه بسیار کم می توانند مدرک ایزو را دریافت کنند. ولی شروط دیگری را دارا است که این شروط برای بیشتر شرکت ها و سازمان هایی که علاقه و انگیزه به مدرک ایزو و فعالیت در این زمینه دارند سخت نیست و راحت است و به آسانی می توانند آن را به دست آورند. این شرایط عبارتند از:

1-مدیر و مدیران ارشد شرکت ها و سازمان هایی که متقاضی دریافت مدرک ایزو هستند باید در مناقصاتی که مراجع و سازمان صادرکننده گواهی ایزو در زمان و مکان مشخص و معین ترتیب می دهند حاضر شوند و مواردی که مراجع از آنها می خواهند را رعایت کنند.

2-مدیران شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت ایزو باید از دانش و آگاهی قبلی در زمینه ایزو، اهداف ایزو و........برخوردار باشند و م یتوانند از تجربه دیگران در این زمینه استفاده کنند.

 

ایزو در سطح بین المللی

مدیران شرکت ها و سازمان هایی که متقاضی دریافت ایزو هستند به مراجع صادرکننده گواهی ایزو مراجعه می کنند و فرم هایی را پر می کنند و شرایطی که مراجع صادرکننده گواهی ایزو به آنها گفته است را انجام دهند که این شرایط عبارت است از:

1-شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت ایزو، برای گرفتن مدرک ایزو باید هزینه هایی که طبق تعرفه های مراجع صادرکننده گواه یایزو است بپردازند که این هزینه ها بسیار زیاد است به گونه ای که هر شرکتی مایل به ادامه کار نمی شود.

2-شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت مدرک ایزو برای گرفتن مدرک ایزو باید زمان زیادی را صرف کنند تا بتوانند از مراجع صادرکننده گواهی ایزو مدرک ایزو را دریافت کنند به همین خاطر کمتر شرکت یپیدا می شود که بتواند وقت و زمانِ زیادی را صرف گرفتن ایزو کند و سعی می کند به سراغ ایزویی برود که راحت و به آسانی به دست می آید. و بیشتر شرکت ها و سازمان ها به سمت دریافت مدرک ایزو می روند که به راحتی قابل وصول است.

 

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید