شرکتهای ایزو در تهران

شرکتهای ایزو در تهران

شرکتهای ایزو در تهران دو گروه میشوند ودر کل درتمام ایران کلا مراجع صادر کننده ایزو یااز نوع IAF هستند ویااز نوع غیر IAF و البته دراغلب موارد ازنوع غیر IAF هستند زیراکه انواع گواهی ایزو رادر سریعترین وباارزانترین قیمت صادر میکنند و همچنین کار راه انداز هستند و کار شرکتها راراه میاندازند. اکثرا شرکتها ازاین گروه استفاده میکنند زیراکه نیازشان برطرف میشود و دراغلب موارد تنها زمان صادرات ودر مواقع نادر بنابر صلاحدید مناقصه گزار درون مناقصات نمیتوان ازاین نوع استفاده کرد و درباقی موارد میتوان ازاین تیپ استغاده کرد و ضمن کار راه انداز بودن دارای اعتبار داخلی نیزهستند و البته هشدار دراین میان درباره سازمانها و مراجع و نهادهایی میباشدکه دراین بین سواستفاده میکنند و گواهینامه های ایزو صادر میکنندکه تقلبی و پرینتی هست و فاقد اعتبارست و تشخیص اینگونه گواهی تقلبی بسیار سخت است گاها زیرا چنان بامهارت و تبحر فتوشاپ میشوندکه نمیتوان تشخیص داد تقلبی هستند وچون نهادی برکارشان نظارت نمیکند برتعدادشان روزبروز افزوده میشود و تنها راه تشخیص اینگونه گواهینامه رجیستری و استعلام میباشد وباید قبل هراقدامی شرکتها ازنحوه رجیستری و استعلام گواهی ایزو صادره مراکز صدور گواهینامه ایزو انتخابی آگاهی داشته باشند.

شرکتهای ایزو در تهران یک گروه دیگه نیز میشوند وبدانها IAF گفته میشودکه دارای بالاترین سطح اعتبارست و دارای اعتبار جهانی و بین المللی هست. مراجع صدور گواهی ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه همین CB بایستی تحت مدیریت و نظر و اعتبار یک مرجع بالا دست تر باعنوان AB فعالیت کند و نهادی باعنوان IAF نیزبراین مراکز AB نظارت میکند و بدانها اعتبار میبخشدکه هرکشور AB هایی داردکه اینگونه گواهی ایزو رابه ثبت میرسانند و تنها AB ایرانی NACI هستش واز انواع دیگر AB کشورهایی همچون ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS ) وغیره رانام بردکه هرکدام اجازه صدور یکسری معدود گواهی ایزو رادارند.

شرکتهای ایزو درون تهران بایستی بیان کرد میتوانند ازدو نوع IAF و غیر IAF باشند و شرکتها میتوانند حتی هردو نوع رابنابر خواسته مشتری و سازمان متقاضی صادر کنند. دراین خواسته و انتخاب ، هدف شرکت و سازمان و نهاد متقاضی تعیین کننده هست و همچنین توان مالی و شرایط اقتصادر شرکت متقاضی.

شرکتهای ایزو در تهران ، نهادهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند واکثرا نیزاز طریق تهران میخواهند گواهی ایزو بگیرند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.