Conditions for obtaining ISO certification

شرايط اخذ مدرك ایزو

گواهینامه هایISO  گوناگونی بسیاری دارند. برخي ازآنها تخصصی بوده وبرخي ديگرعمومی محسوب می شومند. گواهينامه هايي که عمومیت بیشتری دارند درصنایع مختلف بكار برده می شوند ومورد تقاضای بسیاری هستند. درایران CB های ( CERITIFICATE BODY ) زیادی وجود دارند که مسئول صدور انواع گواهی های ایزو می باشند. برخی از آنان تحت نظارت انجمن IAF مشغول به فعالیت بوده وبرخی دیگر نیز مستقل ازاین انجمن اقدام به ثبت گواهی ISO می نمایند. مراكزيکه زیر نظر IAF فعالیت می کنند سختگیرانه عمل می کنند ومتقاضیانی که به این مراکز مراجعه كرده اند می بایست تمامی دقت خود را برای اجرای مستندات استاندارد ايزو بکار گیرند. بدین جهت اخذ این گواهینامه های ایزو هزینه های بالایی هم دارد. برخي پيمانكاران که درحال شرکت دریک مناقصه هستند وکارفرمایان مناقصه گذار یکی ازشرایط حضور درمناقصه را، دارا بودن گواهینامه ISO می دانند. بنابراین باید سریعا گواهی ایزوی مورد نظر رابرای سازمان خود فراهم کنند. اما این کار بسادگی وبه سرعت امکانپذیر نیست وشامل هزینه های بسیاری می باشد. از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که حتی با دردست داشتن گواهی ایزو مورد نظر مناقصه گذار، این مناقصه نصیب آنها نشده و فقط هزینه های پرداخت شده برای اخذ ایزو برای آنان می ماند. بناچار وتحت عوامل شرایط موجود سازمان، قصد اخذ گواهینامه ایزو ارزان را مي نمايند.

برای اخذ مدرك گواهي ISO، باید اطلاعاتی درمورد انواع ایزو ها نیز داشته باشید تا بدانید کدامیک ازگواهینامه های ایزو مناسب کسب و کار شما می باشد. تعدادی ازگواهینامه های ایزو هستند که اخذ آنها برای هرشغل وتجارتی ضروری می باشد وحتی برای دريافت ایزو های تخصصی مورد نیاز برخی صنایع نیز، دریافت آنها اجباری می باشد. گواهینامه ایزو 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) یکی از این ایزو ها می باشد وجزء کاربردی ترین گواهینامه های ISO محسوب مي شود. ایزو 9001 استاندارد هایی رابراي بهبود کیفیت کالا وخدمات تعیین می کند كه اجرای کامل این استاندارد، باعث پیشرفت مراوده های تجاری مي شود. یکی ازاصلی ترین گواهینامه ها، ایزو 45001 یا سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت می باشد که تقریبا می توان گفت درتمام صنايع کاربرد دارد. مستندات این استاندارد درخصوص بکارگیری کامل توصیه های بهداشتی وایمنی است وبموجب آن خطرات ناشی ازفعالیتهای شغلی بسیار کاهش پیدا می کند وهمین امر باعث بالا رفتن انگیزه پرسنل مجموعه شده درنتیجه بهره وری آنها نیز بیشتر خواهد شد. گواهی ایزو 14001 يا سیستم مدیریت زیست محیطی نیز یکی دیگر ازایزو های پرکاربرد بوده که درتمامی مشاغل استفاده مي شود که پیاده سازی آن درحفظ محیط زیست پیرامون مان بسیار موثر خواهد بود. اجرای این استاندارد به مرور زمان نگرش جامعه رابه منابع طبیعی ومحیط زیست تغییر مي دهد. دربرخی موارد هر سه گواهی، ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 را همزمان با هم درخواست میکنند. از آنجائی که برخي شرایط هر سه گواهي مشابه هم می باشند ونيز برخی ازمفاد موجود درهر سه گواهی ISO ارتباط نزدیک با یکدیگر دارند، این موضوع به آنها کمک كرده تا مراحل اجرای آنها سرعت بیشتری بخود بگیرد وچه بسا درهزینه ها کمی تفاوت ایجاد کند.

پس از انتخاب نوع ISO وصادر كننده آن، فرم درخواست خود راتكميل كرده وبه مرجع صادر كننده تحويل ميدهند. سپس اقدام به تهیه مستندات سیستم مدیریت، ازجمله نگرش سازمان وفرایند هایش درخصوص قوانین ISO درخواستی، تایین چگونگی برپایی قواعد استاندارد وبررسی میزان نیاز مجموعه به دوره های آموزشی پرداخته وبعد ازآن به اجرای طرحهای تهیه شده می پردازند. درنهايت بعد ازبازنگريهاي متعدد، مرجع صادر كننده رادر خصوص مميزي مطلع كرده ومميزي برايشان صورت مي گيرد. دراين مرحله، چنانچه اشكال عمده اي دربرپايي الزامات گواهي ISO ديده نشود، گواهينامه ايزو درخواستي براي متقاضي صادر خواهد شد ودر غير اينصورت، مميزي به زمان ديگري موكول مي شود. روش ديگر اخذ گواهي ISO، همكاري بامراكز مشاوره مي باشد. برخی مراکز مشاوره سی دی های آماده که حاوی مستندات ایزو می باشد رادر اختیار متقاضی قرار می هند تااقدام به اجرای آن نمایند. مراکز مشاوره این مستندات را براساس تجربیات خود، طبق استاندارد هاي ایزو، جمع آوری می کنندو متقاضی تمامی نکات مندرج درآنرا به اجرا درمياورند. سپس ممیزی توسط صادر کننده صورت می گیرد که درآن سخت گیری چندانی اعمال نخواهد شدو درنهایت گواهی ISO برای متقاضی صادر می گردد.

همچنين مي توان انجام برقراري كليه شرايط اخذ گواهي ISO رااز صفر تا صد، به اين مراكز واگذار كرد كه البته همه اين فرايند ها بستگي به درخواست متقاضي خواهد داشت.

 

شرايط اخذ مدرك ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید