شرایط صدور ایزو

شرایط صدور ایزو

سازمان ایزو سالیان مدیدی است در نقاط مختلف جهان فعالیت خود را شروع کرده است و با گذشت این سال ها توانسته است بخوبی فعالیت ها موفقیت هایی از خود برجای بگذارند. سازمان های ایزو دارای استاندارد هستند و هدف سازمان این است که استادارد را در سطوح مختلف شرکت ها، سازمان های دارای ایزو بکار ببرند و استاندارد را بهبود و افزایش دهند. ایزو هم در سطح بین الملی فعالیت دارند و هم سطح داخلی کشور.

بخاطر ویژگی های خوب محصولات و استاندارد بودن ایزو در شرکت ها، سازمان های دارای مدرک ایزو، موجب جذب مشتری و افزایش مشتری در سراسر جهان، گسترش محصولات در کشورهای نزدیک و دور، ایجاد رابطه­ی شغلی با دیگر شرکت ها، سازمان های موجود در جهان می شود. شرکت ها، سازمان هایی که مایل هستند مدرک ایزو دریافت کنند و دراین زمینه فعالیت کنند نیازمند این هستند ابتدا به مراجع، سازمان های صادرکننده گواهی ایزو مراجعه می کنند. ولی بایستی در این مورد با شناخت و دقت بیشتری اقدام کنند چونکه برخی مراجع و سازمان ها با هدف کلاهبرداری اقدام تاسیس ساختمان هایی می کنند و فقط قصد گرفتن پول های مدیران شرکت ها دارند و بعد از گرفتن پول ها فرار می کنند و هیچ آثاری ازخود برجای نمی گذارند. بنابریان بهتر است مدیران شرکت ها، سازمان های متقاضی در این مورد دقت و تحقیقات لازم را انجام دهند و با آگاهی و دانش اقدام به انتخاب مراجع معتبر و دارای استاندارد کنند. مراجع بعد از دادن فرم هایی به مدیران شرکت ها و تکمیل آن فرم توسط مدیران شرکت ها، شرایطی برای متقاضیان برنامه ریزی کردند که می بایست مدیران شرکت ها، سازمان های متقضای دریافت مدرک ایزو مطابق شرایط عمل کنند تا بعد از عمل کردن به شرایط و ضوابط مشخص شده وگرفتن تاییدیه توسط مراجع صادرکننده گواهی ایزو فعالیت خود شروع می کنند و موفقیت های خوبی در این زمینه کسب کنند و امتیازات بالایی را سهم شرکت و مدیران شرکت کنند.

 

شرایط صدور گواهینامه ایزو

1-مراجع صادرکننده گواهی ایزو برای شرکت ها، سازمان های متقاضی دریافت مدرک ایزو هدف مشخص می کنند و مدیر و مدیران شرکت ها موظف هستند شرکت را طبق هدف مشخص شده هدایت و کنترل کنند و از سهل انگاری خودداری کنند.

2-مراجع صادرکننده گواهی ایزو برای هر شرکت طرح و نقشه جداگانه مطرح می کنند و مدیران موظف هستند طرح و نقشه را در سطوح مختلف شرکت اعمال کنند و کارمندان هم در این راستا توجیه کنند که طبق نقشه و طرح فعالیت کنند.

3-مراجع صادرکننده گواهی ایزو برای مدیران شرکت ها، سازمان های متقاضی دریافت مدرک ایزو جلسات و کلاس هایی مشخص می کنند و مدیران حتما بایستی در این جلسات حاضر شوند. وگرنه عدم حضور آنها بمنزله عدم درخواست دریافت مدرک ایزو هست.

4-مراجع صادرکننده گواهی ایزو برای کارمندان شرکت ها کلاس، جلسات خاصی برگزار می کنند و کارمندان موظف هستند در این جلسات حاضر شوند. و موارد خواسته شده را در حیطه­ی کاری خود و همچنین ماموریت های خود بکار ببرند.

5-مراجع صادرکننده گواهی ایزو برای اینکه شرکت، سازمان های متقاضی مدرک ایزو پیشرفت و ارتقا یابند. راهکارهای مناسب برای مدیران شرکت ها، سازمان های متقاضی مهیا می کنند و برای مدیران ارائه می کنند و این مدیران هستند که بایستی راهکارها را در جهت راستای اهداف ایزو در سطح شرکت پیاده و اجرا کنند. و بر کار و فعالیت تمامی کارکنان شرکت نظارت تام و کاملی داشته باشند. و همچنین کارمندان را توجیه کنند که بایستی راهکارها را در حیطه­ی کاری خود بکار ببرند و سهل انگاری نکنند. اگر مشکل یا موانع یر سر راه بوجود آمد گزارش به مدیران بدهند تا مدیران موانع و مشکل ایجاد شده را رفع و از بین ببرند.

6-مراجع صادرکننده گواهی ایزو برای مدیران شرکت ها، سازمان های متقاضی دریافت مدرک ایزو جلساتی را بصورت عمومی و خصوصی برگزار می کنند. جلسات عمومی بدین گونه است که تمامی مدیران شرکت ها بصورت همگانی و عمومی در جلسات شرکت می کنند که این جلسات بصورت کنفرانس ها، سمینارها، همایش ها و....برگزار می شود. جلسات خصوصی هم برای هر مدیر و مدیران ارشد شرکت ها، سازمان های متقاضی بصورت مجزا و تک تک جلساتی برگزار می کنند و مدیران بایستی در زمان و مکان مشخص شده در جلسات حضور بعمل برسانند وگرنه زمانیکه بدلایل مختلف نتوانند حاضر شوند از لیست داوطلبان درخواست مدرک ایزو حذف می شوند و نمی توانند اقدام بدریافت مدرک ایزو کنند.

 

شرایط صدور ایزوصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید